A. Šimelionienė. Kaip atpažinti vaiko gabumus? Metodinės rekomendacijos pedagogams, švietimo pagalbos specialistams ir tėvams. Vilnius, 2008

PRATARMĖ

Pirmas žingsnis į gabių vaikų ugdymą – vaiko gabumų atpažinimas ir įvertinimas. Tai itin aktuali ir sudėtinga problema, kelianti didelį susidomėjimą visame pasaulyje. Vokiečių psichologas W. Sternas dar 1916 m. pažymėjo: „Keista, kad iki dabar mūsų įvertinimas ir pagalba buvo skirti tiems, kurie turi negalią, bet ne tiems, kurie turi viltį“ (Mönks ir kt., 2000, p. 839).

Dažnai kartojama, kad gabūs ir talentingi vaikai yra didžiausias kiekvienos šalies tur- tas, tikimasi, kad jiems seksis ateityje, iš jų užaugs mokslininkai, politikai, prezidentai ir pan. Buvo manoma, kad jie gali pasiekti stebėtinai aukštų rezultatų be jokio specialaus ugdymo ar mūsų pagalbos, dalis iš jų – net ir tais atvejais, kai susiduria su didžiulėmis kliūtimis. Tačiau dalis šių vaikų taip ir nepasieks to lygio, kurį galėtų pasiekti, jei nepastebėsime jų gabumų, jeigu jų nepuoselėsime ugdymu, tinkamu didesniems gebėjimams lavinti, jei šiems vaikams nepadėsime. Kaip teigia J. Freeman (2005), labiausiai gabumams atsiskleisti truk- do nebuvimas sąlygų mokytis pagal individualią, vaiko gebėjimus ir interesus atitinkančią programą bei nepastebinti ir nesistengianti pastebėti vaiko gabumų aplinka.

Daugelyje pasaulio šalių gabūs vaikai priskiriami ypatingų vaikų grupei, jiems taiko- mos specialios mokymo programos, kuriami gabių vaikų tyrimų, ugdymo ir paramos centrai, įvairios organizacijos ir asociacijos, vienijančios gabius vaikus, jų tėvus, visus specialistus, dirbančius šioje srityje. Tuo tarpu Lietuvoje šie vaikai taip ir nesulaukė reikiamo dėmesio. Ilgą laiką labiau buvo rūpinamasi specialiųjų poreikių vaikais. Iki 2002 m. Lietuvoje nebuvo standartizuotų metodikų, kuriomis būtų galima atpažinti gabius vaikus, o kiti užsienio šaly- se taikomi gabių vaikų atpažinimo metodai Lietuvos vaikams nebuvo pritaikyti.

Tačiau pastaraisiais metais švietimo sistemoje vis dažniau kalbama apie būtinybę skirti daugiau dėmesio gabiems vaikams, jų atpažinimui, įvertinimui ir ugdymui – specialistai tariasi dėl bendro gabių vaikų apibrėžimo, dėl jų atpažinimo kriterijų, daugėja tyrimų ga- bumų tematika, numatomi gabių vaikų atpažinimo ir įvertinimo metodikų standartizavimo darbai. Tikimasi, kad atsiradus bendrai gabių vaikų ugdymo sampratai ir visos šalies gabių vaikų ugdymo sistemai, apimančiai paieškos, atpažinimo ir ugdymo įvairiais amžiaus tarps- niais etapus, bus suteiktos galimybės visiems vaikams, nesvarbu, kokia būtų jų socialinė padėtis, gyvenamoji vieta, mokyklos tipas, amžius, lytis, kalbinė aplinka ir kt., gauti jų poreikius ir interesus atitinkantį ugdymą (Gabių vaikų ir jaunimo ugdymo programa, 2006).

Šis leidinys skirtas švietimo pagalbos specialistams, mokytojams, tėvams, auginantiems ir ugdantiems gabius vaikus. Atrodytų, patyręs ir didelę praktiką turintis pedagogas gali ne- sunkiai atpažinti gabų vaiką, o ir tėvai, neretai net neturintys specialių žinių, gali pamatyti, kad jų vaikas yra kitoks nei visi. Tačiau neretai būna taip, kad tėvams ir mokytojams pri- trūksta paprasčiausių žinių apie gabius vaikus, apie gabumų požymius, jiems gali atrodyti, kad vaikai nėra išsiskiriantys ar kuo nors ypatingi, kad jų gebėjimai nėra vertingi ar dideli. Gabumų galime nepastebėti ir tada, jei nebus sudarytos sąlygos jiems atsiskleisti.

Tad ką turėtų žinoti tėvai ir mokytojai, auginantys ir ugdantys gabius vaikus? Kokie yra įvairių gabumų požymiai? Kokios yra gabių vaikų galios ir sunkumai? Kodėl ir kaip atsitinka, kad vieni gabūs vaikai atskleidžia savo gabumus, o kiti – ne?

Daug klausimų vis dar neatsakyta, tačiau pagrindiniai šioje srityje atlikti darbai, ga- bumų srities literatūra teikia žinių, kurios reikalingos siekiant atpažinti, įvertinti ir geriau suprasti šiuos, kitokius nei visi, išskirtinių gebėjimų vaikus.

Pilną leidinį galite rasite paspaudę nuorodą: KAIP ATPAŽINTI VAIKO GABUMUS?

Susisiekite su mumis!

Jei turite Jums rūpimų klausimų, susijusių su svetainėje pateikta informacija ar pačia organizacija, esame pasiruošę į juos atsakyti.

Sending

©2024 Gabiųjų ugdymo centras. Sprendimas: VšĮ „Process Lab“ Solo Systems

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?