„Europos socialinio fondo agentūros“ finansuojamas projektas „Gabių vaikų ugdymo poreikių tenkinimas pradinio ugdymo įstaigose“

Mūsų šalyje tik pastaraisiais metais skirtas ypatingas dėmesys gabių vaikų ugdymui, tačiau vis dar neturime bendros gabių vaikų atpažinimo, įvertinimo ir ugdymo sistemos, kuri apimtų visus amžiaus tarpsnius ir visas ugdymo programas. Pasak Švietimo ir mokslo ministerijos specialistės Marytės Skakauskienės, Bendrasis ugdymas dažniausiai orientuotas į vidinius mokinius, trūksta dėmesio ir įdomių ugdymo programų, nelavinami gabumai „pasislepia“.

Lietuvoje atliktas (Narkevičienė B. ir kt., 2002) tyrimas patvirtina. Remiantis tyrimo rezultatais, galima teigti, jog gerai išnaudojama tik viena galimybė gabių vaikų ugdymui – mokyklose rengiami dalykiniai konkursai ir olimpiados (81% apklaustųjų moksleivių). Tik 21% moksleivių-respondentų pažymėjo, jog „mokykloje yra atskiros programos itin gabiems moksleiviams”, o teiginiui “itin gabūs moksleiviai mokosi pagal atskirą, jų poreikiams pritaikytą programą” pritarė tik 18,37% moksleivių.

Daugelis pedagogų ir psichologų (M. Barkauskaitė, V. Jakavičius, R. Želvys ir kt.) mano, kad ugdymo proceso sėkmė priklauso nuo pedagogų kvalifikacijos bei asmeninių savybių (Simaitienė J., 2008; parengta pgl. ŠMM ir PPRC ). Remiantis mokymosi visą gyvenimą užtikrinimo strategija Lietuvoje labai mažai dėmesio skiriama pedagogų kvalifikacijos tobulinimui.

Šio projekto tikslas – gerinti gabių vaikų pedagoginio ugdymo kokybę. Bus siekiama apmokyti ir tobulinti specifinius ugdymo įstaigų pedagogų įgūdžius bei žinias, tikslingai ugdyti gabius vaikus. Pagrindinės projekto veiklos – metodo(-ų) sukūrimas, gabių vaikų ugdymo kvalifikacijos tobulinimo programos parengimas, pedagogų mokymai, konsultacijos, konferencijos, supervizijos, metodinio leidinio leidyba, internetinės svetainės sukūrimas.

Susisiekite su mumis!

Jei turite Jums rūpimų klausimų, susijusių su svetainėje pateikta informacija ar pačia organizacija, esame pasiruošę į juos atsakyti.

Sending

©2024 Gabiųjų ugdymo centras. Sprendimas: VšĮ „Process Lab“ Solo Systems

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?