Konsultantai

Susipažinkite su mūsų konsultantais. Esame pasiruošę Jums padėti ir atsakyti į rūpimus klausimus bei suteikti reikiamą konsultaciją.

daiva_karkockiene

Daiva Grakauskaitė Karkockienė
Psichologė, socialinių mokslų daktarė, Lietuvos edukologijos universiteto docentė ir GUC vadovė nuo 2002 m. Lietuvos psichologų sąjungos narė, Tarptautinės organizacijos ISSBD (International Society for the Study of Behavioral Development) narė

El. paštas: daiva.karkockiene@leu.lt
Telefonas: +370 683 11 803

Turi ilgametę darbo patirtį dėstymo, grupių vedimo, konsultavimo srityse. Yra sukūrusi kūrybiškumo ugdymo programą, kurios efektyvumas buvo patvirtintas moksliniais tyrimais. 2010 m. ši programa buvo pristatyta Rygos moksliniame kūrybiškumo institute ir atrinkta kaip viena iš penkių kitų įvairiose šalyse taikomų kūrybiškumo ugdymo programų. Taip pat buvo suteiktasautorės leidimas ją naudoti Latvijos švietimo institucijose. 

Lietuvos edukologijos universitete dėsto šiuos dalykus:  „Gabių vaikų psichologija“, „Kūrybiškumo ugdymo metodai ir programos“, „Šeimos psichologija“, „Psichologinis konsultavimas individualiai ir grupėje“. Atlieka tyrimus kūrybiškumo, gabių vaikų, šeimos psichologijos srityse.

Yra parašiusi apie 100 straipsnių mokslinėje ir populiarioje spaudoje ir tris knygas apie gabių ir kūrybingų vaikų ugdymą („Kūrybos psichologija (2002, 2003), „Kur dingsta kodėlčiukai?“(2006), „Kūrybiškumo ugdymo pagrindai“ (2006). Stažavosi įvairiose šalyse (Didžioji Britanija, Vengrija, Vokietija, Prancūzija, JAV, Izraelis, Bulgarija, Latvija ir kt.).

Veda seminarus mokytojams apie kūrybiškumo ugdymą, gabių vaikų mokymą, taikydama kūrybinius metodus. Mokymų/seminarų metu supažindinama su teorinėmis kūrybiškumo ugdymo problemomis, atliekamos praktinės užduotys, remiantis patyriminio mokymo paradigma (plačiau žiūrėti skyrelyje „Veikla“).


AB

Audra Balundė
Psichologė, Lietuvos edukologijos universiteto  magistrė, Mykolo Romerio universiteto psichologijos krypties doktorantė

El. paštas: audra.balunde@gmail.com
Telefonas: +370 671 01 322

Mokslinių interesų sritys ir tyrimų kryptys: (I) aplinkos išsaugojimo psichologija – asmens tvaraus elgesio modeliai ir jo ugdymo galimybės; (II) kūrybos psichologija – kūrybinis mąstymas ir kūrybiškos asmenybės savybės. Praktinė veikla: vaikų-paauglių ir tėvų psichologinis konsultavimas emocinių, elgesio ir mokymosi sunkumų klausimais. Veikla GUC: naujausių aktualių mokslinių tyrimų gabiųjų ugdymo srityje paieška, pristatymas ir planavimas.


erika_stroliene

Erika Strolienė
Psichologė, Lietuvos edukologijos universiteto magistrė, Lietuvos edukologijos universiteto dėstytoja

El. paštas: e.stroliene@gmail.com
Telefonas: +370 612 26 706

Mokslinių interesų sritys ir tyrimų kryptys – gabių vaikų psichologija, šeimos psichologija, kūrybiškumas. Praktinė veikla: vaikų ir paauglių psichologinis konsultavimas ir įvertinimas, šeimos konsultavimas vaiko gabumų klausimais, konsultavimas savęs pažinimo ir karjeros pasirinkimo klausimais, socialinių įgūdžių grupės, kūrybiškumo ugdymo pratybos. Lietuvos psichologų sąjungos narė. Veda seminarus šiomis temomis: “Gabus mokinys klasėje: pažinimas, pagalba, darbo organizavimas” (mokytojams), “Iššūkiai ir galimybės auginant gabų vaiką” (tėvams), “Esu kūrybiškas” (pradinių klasių mokiniams).


foto

Kristina Paradnikė
Psichologė, Mykolo Romerio universiteto psichologijos krypties doktorantė, kognityvinės-elgesio psichoterapijos podiplominių studijų dalyvė, Lietuvos psichologų sąjungos narė

El. paštas: kristina.paradnike@gmail.com

Telefonas: +37063000149

 

Mokslinių interesų sritys ir tyrimų kryptys – karjeros raidos psichologija, asmeniniai psichologiniai resursai, padedantys įveikti sunkumus, adaptuotis, stiprinantys ir palaikantys psichologinę gerovę. Praktinė veikla – vaikų ir paauglių bei tėvų konsultavimas dėl emocinių, elgesio, bendravimo sunkumų, karjeros ugdymo klausimais. Studijų ir profesinės patirties dirbant psichologe bei lektore metu įgytos kompetencijos apima gabių vaikų atpažinimą ir įvertinimą, vaikų ir suaugusiųjų konsultavimą, paskaitų bei seminarų tokiomis temomis kaip  karjeros kompetencijos, emociniai ir elgesio sunkumai, sprendimų priėmimas, tikslų kėlimas ir savęs pažinimas vedimą.


indre_pukyte

Indrė Pukytė
Psichologė, Lietuvos edukologijos universiteto magistrė, psichodinaminės psichoterapijos podiplominių studijų dalyvė

El. paštas: pukyte.indre@gmail.com
Telefonas: +370 678 86 928

Mokslinių interesų sritys ir tyrimų kryptys –  psichologinės krizės, tarpasmeninių santykių sunkumai, šeimos santykių problemos, vaikų, paauglių elgesio ir emocinės problemos, mokymosi sunkumai. Veda grupinius užsiėmimus vaikams (socialiniai ir bendravimo įgūdžiai, kūrybiškumo ugdymas) paauglių savęs pažinimo grupes. Taip pat yra Lietuvos dailės terapijos taikymo asociacijos narė. Veda grupinius ir individualius dailės terapijos užsiėmimus vaikams, paaugliams, suaugusiems. Konsultuoja vaikus bei jų tėvus elgesio, emocijų, mokymosi sunkumų klausimais.


vaiva_jukneviciene

Vaiva Juknevičienė
Psichologė, Vilniaus universiteto magistrė, Lietuvos psichologų sąjungos narė

El. paštas: vaiva.jukneviciene@gmail.com
Telefonas: +370 698 01 410

Mokslinių interesų sritys – vaikystės psichologija, šeimos psichologija, gabių vaikų psichologiniai ypatumai. Praktinė veikla: tėvų konsultavimas vaikų emocinių ir elgesio sunkumų klausimais, vaikų psichologinis įvertinimas, socialinių įgūdžių ugdymo grupės vaikams, paskaitos vaiko raidos temomis, seminarai pedagogams apie gabių vaikų psichologinius ypatumus.


ona_butkiene

Doc. dr. Ona-Giedrutė Butkienė
Viena iš GUC įsteigimo iniciatorių

El. paštas: gbutkiene@takas.lt

Centro veikloje dalyvauja nuo pirmųjų dienų, konsultuodama vaikus, tėvus ir mokytojus. Yra sudariusi ir vedusi tris GUC programas. Dr. Ona-Giedrutė Butkienė – Vilniaus pedagoginio universiteto docentė, Lietuvos geštaltinės terapijos asociacijos narė. Jos mokslinių tyrimų kryptis – intelekto bei specialieji gebėjimai, visuminis asmenybės ugdymas. Ji dalyvavo ECHA (European Council for High Ability) veikloje. Yra trijų knygų, daugelio straipsnių apie intelektą ir jo sąsajas su profesiniu kryptingumu, apie mokymo metodų pasirinkimo psichologinius kriterijus, dėkingumą geštaltinės psichologijos požiūriu, autorė. Yra parengusi ir aprobavusi geštaltines savęs pažinimo ir mokymosi padėti sau pačiam bei tarpusavio santykių harmonizavimo programas moksleiviams, studentams, mokytojams bei tėvams.


monita 2 2016

Dr. Monita Leavitt
Gabių vaikų konsultantė, JAV

Edukologijos mokslų daktarė, turinti 25 metų patirtį gabių vaikų ugdymo srityje, tarptautinės gabių vaikų organizacijos ECHA narė

El. paštas: monital@aol.com

Dr. Monita Leavitt yra gabių vaikų ugdymo konsultantė, turinti 25 metų patirtį šioje srityje. Ji gyvena JAV, tačiau nemažai laiko praleido Lietuvoje, atlikdama tyrimus, skaitydama paskaitas ir vesdama seminarus Lietuvos mokytojams, dėstytojams ir studentams. Daktaro disertaciją Giftedness Perceptions and Practices of Teachers in Lithuania (2009) ji apgynė Didžiosios Britanijos Oxford Brookes universitete. Savo patirtimi dr. Monita Leavitt dalinosi įvairiose šalyse: Kanadoje, Čekijoje, Danijoje, Anglijoje, Prancūzijoje, Lietuvoje, Saudo Arabijoje ir JAV. Ji yra tarptautinės Gabių vaikų ECHA (European Council for High Ability Children) organizacijos narė, bendradarbiauja su  Vokietijoje, Afrikoje, Honkonge esančiais gabiųjų centrais ir kitomis švietimo organizacijomis. Ji taip pat yra sukūrusi nuotolinio mokymo kursus Summer Institute for the Gifted (SIG)  ir kitoms švietimo institucijoms JAV, o 2013 metais parengė paskaitas virtualioje konferencijoje IGGY (England’s Gifted Conference).  Daugiau apie jos mokslinę veiklą (straipsnius, tyrimus ir kt.) rasite skiltyse Straipsniai, Tyrimai ir kt. ir anglų kalba parengtoje tinklalapio skiltyje apie konsultantus.


IMG_20150604_062309

Jolanta Brazaitytė
Psichologijos studentė, GUC savanorė

El. paštas: jolantabrazaityte@gmail.com
Telefonas: +370 61099597

Jolanta Brazaitytė yra GUC savanorė. Studijuoja Lietuvos edukologijos universitete psichologiją ir siekia bakalauro laipsnio.

Mokslinių interesų sritys ir tyrimų kryptys apima gabių vaikų psichologiją, šeimos psichologiją, kūrybiškumą. Vilniaus universitete yra įgijusi Hidrogeologijos ir inžinerinės geologijos bakalauro laipsnį.

Ankstesnėse veiklose įgytos kompetencijos: projektų vadyba, personalo atranka, renginių organizavimas, personalo skyriaus administravimas.

Veiklos GUC: pagalba įgyvendinant projektus ir organizuojant praktines veiklas.


Susisiekite su mumis!

Jei turite Jums rūpimų klausimų, susijusių su svetainėje pateikta informacija ar pačia organizacija, esame pasiruošę į juos atsakyti.

Sending

©2024 Gabiųjų ugdymo centras. Sprendimas: VšĮ „Process Lab“ Solo Systems

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?