LR ŠMM projektas „Pažink savo gebėjimus ir kūrybiškumą“ (2007)

Projekte dalyvavo 170 Vilniaus ir Kauno 1-12 klasių moksleivių, vykdomos trys mokymo ir ugdymo programos, intelektinių ir kūrybinių gebėjimų bei profesinių interesų tyrimas su 120 Kauno vyresniųjų klasių moksleiviais, individualūs pokalbiai, išvadų ir rekomendacijų pateikimas.

Projekto metu buvo dirbama pagal programas, skirtas vaikų intelektinių, kūrybinių gabumų ugdymui ir asmenybės savybių, reikalingų gabumams atsiskleisti ir vystytis, įgyvendinimui siekiant bent šiek tiek sumažinti vaikų bei paauglių, gyvenančių globos namuose, diskriminaciją ir padidinti jų galimybes dalyvauti neformalaus ugdymo veikloje.

Projekto partneriai: VPU psichologijos didaktikos katedra, vedėja docentė soc. m. dr. D. Nasvytienė ir visuomenine organizacija „Socialinės tarnystės savanoriai“ (SOTAS), vadovė soc. m. dr. Lijana Gvaldaitė.

Vaikai ir paaugliai mokėsi pagal GUC parengtas programas, turėjo galimybę padedant profesionaliems šios srities psichologams: a) atpažinti savo intelektinius ir kūrybinius gebėjimus ir juos ugdyti, b) atskleisti ir tobulinti asmenybės savybes, kurios reikalingos gabumų atskleidimui ir racionaliam jų panaudojimui. Paaugliai turėjo galimybę pasitikrinti savo intelektinius ir kūrybinius sugebėjimus atlikdami specialius sugebėjimų ir kūrybiškumo testus ir padedami profesionalių šios srities specialistų gavo rekomendacijas, kurioje srityje (profesijoje) jų sugebėjimai atsiskleistų geriausiai.

Remiantis GUC darbo su vaikais ir paaugliais patirtimi, parengtas pranešimas ir išspausdinti du straipsniai tarptautinės konferencijos „Itin gabūs vaikai: iššūkiai ir galimybės“ , vykusios Kaune, leidiniuose: Karkockienė D. Gabumų ugdymas Vilniaus gabiųjų ugdymo centre. // Gabus vaikas ir mokykla: geroji patirtis: tarptautinės konferencijos „Itin gabūs vaikai: iššūkiai ir galimybės“, (straipsnių rinkinys). Kaunas, 2007, p. 218-223.

Karkockienė D., Butkienė O-G. Educational Center of Gifted: The Problems and perspectives. Gifted Children: Challenges and possibilities (Abstracts). International scientific conference. ISBN 978-9955-25-352-5. Lithuania, Kaunas University of Technology. October 2-5, 2007, p. 55-56.

Susisiekite su mumis!

Jei turite Jums rūpimų klausimų, susijusių su svetainėje pateikta informacija ar pačia organizacija, esame pasiruošę į juos atsakyti.

Sending

©2024 Gabiųjų ugdymo centras. Sprendimas: VšĮ „Process Lab“ Solo Systems

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?