Literatūra (Bendroji dalis)

 1. Comalilie-Caplan L. Perfectionism: Finding a healthy Balance, 2011www.sengifted.org
 2. Felder R.M., Soloman B. A. Learning styles and strategies [žiūrėta 2011-06-05]. Prieiga per internetą:
  http://www4.ncsu.edu/unity/lockers/users/f/felder/public/ILSdir/styles.htm
 3. Feldhusen J. F. Talent Identification and Development in Education// Gifted education International. – Vol. 10), no 1, 1994, p. 10-16.
 4. Gabūs vaikai ir jų ugdymas klasėje (iš nacionalinės programos) [žiūrėta 2011-09-07]. Prieiga per internetą: http://www.upc.smm.lt/tobulinimas/programos/nacionalines/gabus_pradiniai.pdf
 5. Gagné’s Differentiated Model of Giftedness and Talent, 2007 [žiūrėta 2011-06-05]. Prieiga per internetą: http://www.gigers.com/matthias/gifted/gagne_dmgt.html
 6. Geferth E. Personality and Motivational Factors Influencing the Change of High Intellectual Potential // Gifted Education International, 1995, vol. 10. Nr.2. p. 71-75.
 7.  Grakauskaitė-Karkockienė D. Kūrybos psichologija (II leidimas). Vilnius: Logotipas, 2003, p. 256.
 8. Grakauskaitė – Karkockienė D. Gabus vaikas šalia mūsų. Mokykla-šeima-visuomenė // Žvirblių takas, 2004, 1. p. http://gimtasiszodis.w3.lt/grakausk_04_1.htm
 9. Grakauskaitė-Karkockienė D. Kur dingsta Kodėlčiukai? (Kūrybiškumo ugdymo pagrindai. Vilnius: Logotipas, 2006, 69 p.
 10. Gray E., Favaro P. Special Education Report Service, 2009; http://www.peelschools.org/documents/Final_-_Executive_Summary.pdf)
 11. Grigaitė B., Misiūnienė J., Dženkauskienė R. Gabių mokinių intelekto ir nerimo sąsajos keturioliktaisiais-penkioliktaisiais gyvenimo metais. Specialusis ugdymas. 2009. Nr. 1 (20), 8–15.
 12.  Gross M.U.M. Exceptionally Gifted Children. London-New York, Routledge Falmer: 2004.
 13. Jensen E., 2001. Tobulas mokymas. Vilnius: AB OVO.
 14. Juknevičienė V. Gabus vaikas: Koks jis? Gabių ir talentingų vaikų atpažinimas ir motyvavimas sėkmei. Respublikinės mokslinės – praktinės konferencijos straipsnių, pranešimų ir metodinių darbų parodos rinkinys.2011 m. gegužės 19 -20 d., Kretinga, 2011.
 15. Karnes M. B. The Underserved: Our Young gifted Children. New York, 1986.
 16. Learning styles, 2011. [žiūrėta 2011-08 31]. Prieiga per internetą:
  http://serc.carleton.edu/NAGTWorkshops/earlycareer/teaching/learningstyles.html
 17. Leavitt M. R. Building gifted program: Identyfying and Educating Gifted Students in Your school. Great potential Press: 2007.
 18. Lind Sh., Tips for parents:Introverts [žiūrėta 2011-09-07]. Prieiga per internetą: www.sengifted.org
 19. LRŠMM įsakymas 2009 m. sausio 19 d. Nr. ISAK-105 „Dėl gabių ir talentingų vaikų ugdymo programos patvirtinimo“ [žiūrėta 2011-06-05]. Prieiga per internetą:
  http://tar.tic.lt/Default.aspx?id=2&item=results&aktoid=D4641718-40D0-4FC9-822A-90E3DACEA2AF
 20. LRŠMM “2005 metų veiklos ataskaita”, 2006 m. vasario14 d. įsakymas Nr. ISAK-262 [žiūrėta 2011-06-05]. Prieiga per internetą: http://www.smm.lt/veikla/docs/ataskaitos/smm_atask_05.pdf
 21. Miller A. Gabaus vaiko drama ir tikrosios savasties paieška. Vilnius: Vaga, 2011.
 22. Narkevičienė, B., Almonaitienė, J., Janulionis, V., (2002). Itin gabių vaikų ugdymo situacijos Lietuvoje analizė [žiūrėta 2011-09-05]. Prieiga per internetą: http://www.smm.lt/svietimo_bukle/tyrimai_sb.htm [žiūrėta 2008-09-11].
 23. Narkevičienė B. Gabūs vaikai: iššūkiai ir galimybės. Kaunas: Technologija, 2007.
 24. Procedural Guide for gifted education, 2011 [žiūrėta 2011-09-07]. Prieiga per internetą:
  http://www.broward.k12.fl.us/advancedacademics/resources/GIFTED_Downloads/April2011ProcGuideRev041111.pdf
 25. Profesinio informavimo ir karjeros planavimo gebėjimų ugdymo
  sąvokų žodynas. [žiūrėta 2011-09-07]. Prieiga per internetą: http://www.aikos.smm.lt/html/8/fcontent.html
 26. Sandhu I. K. Characteristics of gifted children [žiūrėta 2011-09-05]. Prieiga per internetą:
  http://www.brainy-child.com/expert/gifted-characteristic.shtml
 27. Šimelionienė A. Kaip atpažinti vaiko gabumus? Vilnius: Švietimo aprūpinimo centras, 2008. Prieiga per internetą: http://www.sac.smm.lt/images/file/e_biblioteka/Vaiko%20gabumai.pdf
 28. Tacacs C .A. Enjoy your gifted children, NY:1986
 29. Tomlinson C. Focus on effectiveness [žiūrėta 2011-09-07]. Prieiga per internetą:
  http://www.netc.org/focus/challenges/instruction.php)
 30. Webb J. T. Dabrowski’s Theory and Existential Depression in Gifted Children and Adults, 2011,
  http://www.sengifted.org/articles_counseling/DabrowskisTheory.pdf [žiūrėta 2011-09-05].
 31. Webb J. T., 2000, cit. pgl. Misdiagnosis and dual diagnosis of gifted children, 2000,www.sengifted.org).

Susisiekite su mumis!

Jei turite Jums rūpimų klausimų, susijusių su svetainėje pateikta informacija ar pačia organizacija, esame pasiruošę į juos atsakyti.

Sending

©2020 Gabiųjų ugdymo centras. Sprendimas: VšĮ „Process Lab“ Solo Systems

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?