II skyrius – Rašymas 1-2 klasėse

II skyrius
Rašymas 1-2 klasėse

Atlikę užduotis, mokiniai gebės:

–    rašyti be klaidų įsimintinos rašybos žodžius
–    taisyklingai vartoti veiksmo žodžius skirtingose situacijose;
–    parašyti žodžius pagal abėcėlę;
–    kūrybiškai vartoti veiksmo žodžius;
–    taisyklingai jungti raides;
–    parašyti rišlų 5 ir daugiau sakinių tekstą;
–    naudotis žodynais ir kitais šaltiniais, tikrinantis žodžio rašybą.

 

 2.1 Įsimintinos rašybos žodžiai
Priemonės – lapeliai su penkiais įsimintinos rašybos žodžiais, lenta arba kompiuteris su Multimedija, rašymo priemonės.

Mokiniai suskirstomi grupėmis. Kiekvienai grupei yra duodamas įsimintinos rašybos žodžių sąrašas. Kiekvienas grupės narys turi išmokti rašyti be klaidų 20 žodžių (manęs, tavęs, savęs, Kęstutis, ąžuolas, ąsotis, ačiū, mįslė, ypač, ypatingas, yla, yra, grįžta, grąža, saulėgrąža, piliakalnis, devyniasdešimt, dailyraštis, sąsiuvinis, įdomus) ir įsitinkinti, kad visi grupėje tai sugeba.

Kiekvienas mokinys gauna popieriaus lapelį su užrašytais penkiais žodžiais.

Kiekvienas mokinys išmoksta penkis žodžius ir padeda kitiems išmokti juos taisyklingai parašyti: diktuoja, patikrina ir paaiškina.

Mokiniai parašo duotus žodžius pagal abėcėlę:

ačiū, ąsotis, ąžuolas, dailyraštis, devyniasdešimt, grąža, grįžta, įdomus, yla, ypač, ypatingas, yra, Kęstutis, manęs, mįslė, piliakalnis, sąsiuvinis, saulėgrąža, savęs, tavęs.

Mokiniai pasirenka vieną iš parašytų žodžių ir parašo sakinį, kuriame pavartoja pasirinktą žodį. Parašo rišlų tekstą, naudojant visų grupės narių sakinius. Tačiau pavartotas tekste turi būti pirmiausia žodis „ačiū“, o paskutinis – žodis „tavęs“. Darbai aptariami.

Surask žodžius ĄŽUOLAS, MĮSLĖ, YPAČ, AČIŪ, MANĘS, ĄSOTIS, YPATINGAS, ĮDOMUS ir juos nuspalvink:

ABASDFGHJĄLPMFSĄRKFL
NKIHDTĄŽUOLASNKOIYTJ
JDSMĄLKGJDSVSAAJYPAČ
MĄHKJFJMĮSLĖFGHKYPOB
ŠDIRJCBŠLKĄYLNVĖZBJFK
AČIŪKDHFYFGGCĮDOMUS
NSSJDĄOSHERUDNZJDKFFI
SHSSSKDKFFSFFMANĘSJFG
AJSJASHSTĄSOTISJDFGTRO
SDJDLADFDFDFYPATINGAS

ABASDFGHJĄLPMFSĄRKFL
NKIHDTĄŽUOLASNKOIYTJ
JDSMĄLKGJDSVSAAJYPAČ
MĄHKJFJMĮSLĖFGHKYPOB
ŠDIRJCBŠLKĄYLNVĖZBJFK
AČIŪKDHFYFGGCĮDOMUS
NSSJDĄOSHERUDNZJDKFFI
SHSSSKDKFFSFFMANĘSJFG
AJSJASHSTĄSOTISJDFGTRO
SDJDLADFDFDFYPATINGAS

Rašomas diktantas klasėje. Lentoje arba kompiuteryje yra parašomi įsimintinos rašybos žodžiai, todėl mokiniai pasitikrina patys.

 

Naujas žodis, kurio rašybos dar nežinojau Sunkiausiai sekėsi įsiminti Lengviausiai įsiminiau

 

 

 2.2 Veiksmo žodžiai

Priemonės – įvairūs daiktai, lapai, rašymo priemonės.

Mokiniai atsineša iš namų nereikalingų senų daiktų arba rastų einant į mokyklą (arba tvarkant mokyklos teritoriją). Kiekvienas mokinys parodo savo radinį ir apibūdina jį klasės draugams. Mokiniai individualiai pasirenka tam tikrą vaidmenį, sąlygojantį kalbėjimo formą, ją įvardijant atitinkamu veiksmažodžiu: aš mąstau, svarstau, abejoju, samprotauju, įtikinėju, aiškinu, kaltinu ir t.t. Mokinys laikosi vaidmens, pasirinkdamas atitinkamą leksiką, sintaksines konstrukcijas, stilių, intonaciją.

Pvz.,buvo rastas saldainių popieriukas. Mokinys pasirinko advokato vaidmenį ir veiksmo žodį galvoju . Pristatydamas daiktą, užsirašo 4-5 sakinius, vartodamas šį veiksmažodį:

–    aš galvoju apie berniuką ar mergaitę, kurie numetė šį daiktą;
–    aš galvoju apie suaugusiuosius, kurie negerai pasielgė;
–    aš galvoju apie šiukšliavežių vairuotojus, kad neatsargiai vairavo;
–    aš galvoju apie kiemsargį, kuris paliko šiukšles.
–    aš galvoju apie saldainių krovėjus, kad netyčia pametė popieriuką;

Mokiniai pristato darbus klasei. Likusieji iš apibūdinimų, turi atspėti apie ką, t.y. kokį rastą daiktą, parašė klasės draugas. Vyksta aptarimas.

Jeigu reikėtų atsineštus daiktus surūšiuoti, į kokį konteinerį įdėtum:

 

Stiklo Popieriaus Plastmasės

 

 

Ką sužinojau apie pamestus/nereikalingus daiktus Sunkiausiai sekėsi pamokoje Lengviausiai sekėsi pamokoje

Idėjų žemėlapis

 2.3 Iškirptos raidės

 Priemonės – iškirptos raidės, kortelės su žodžiais, rašymo priemonės, lapai.

Mokiniai atsineša iš senų laikraščių ar žurnalų išsikirptas raides. Dirbama grupėmis, kurios formuojamos pagal duotus žodžius, t.y. traukiamos kortelės su parašytais žodžiais: taškas, klaustukas, šauktukas, abėcėlė, balsės, priebalsės, dvibalsės. Susikuria taškų, klaustukų ir t.t. komandos.

Mokiniai rašo sakinius su duotaisiais žodžiais, panaudojant iškirptas raides. Kuriami ir užrašomi 3 sakiniai su duotaisiais žodžiais. Išrenkamas labiausiai pavykęs, mokinių nuomone, sakinys. Jis užrašomas atskirame lape ir pagal laikrodžio rodyklę siunčiama kitai grupei, kuri turi parašyti 4-5 sakinių rišlų tekstą su duotuoju sakiniu. Mokiniai gali kurti eiliuotą tekstą, kūrinį iliustruoti. Sukurti darbai pristatomi, aptariami.

 

Ką įdomaus sužinojau apie nurodytas sąvokas Sunkiausiai sekėsi Lengviausiai sekėsi

Idėjų žemėlapis

 2.4 Naudojimasis žodynu

 Priemonės – Dabartinės lietuvių kalbos žodynas“, V.Plentaitės „Pradinukų žodynėlis“ arba CD su žodynėliu, kortelės su žodžiais, kompiuteris su internetu.

Mokiniai atsineša ir skaito savo pasirinktą knygą. Rastą naują žodį užrašo, jo reikšmės ieško žodyne arba internete. Surastus naujus žodžius parašo pagal abėcėlę, sugalvoja sakinių su jais. Sukuria savo žodyną (ne mažiau kaip 10 žodžių). Pagal išrinktų žodžių reikšmes sugalvoja jo pavadinimą, pvz. „Tarmiškų žodžių vartojimas Pr. Mašioto kūryboje“.

 

 

Ką įdomaus sužinojau apie žodžių vartojimą? Sunkiausiai sekėsi Lengviausiai sekėsi

Idėjų žemėlapis
                                         

  2.5 Žaidimas „Palin“

 Priemonės lentelė su duotais garsažodžiais (ištiktukais), lapeliai su žodžiais,rašymo priemonės.

    Žaidimas „Palin“ (žodžių dėlionė) skirtas plėsti vaikų žodyną. Mokiniai į lentelę rašo vienskiemenius žodžius.

 

Pokšt Trakšt Tykšt Pukšt

Aptariama, kada ir kur šiuos garsažodžius galima išgirsti, pvz. obuoliai skirtingų dydžių krenta, lietaus lašai, einama mišku per sausas šakas ir pan.

Mokytoja išdalina lapelius su žodžiais – pykšt, makšt, triokšt, pakšt, krykšt, tukšt, keberiokšt, nukšt ir vaikai turi surašyti į lentelę pagal panašumus. Mokiniai gali sugalvoti ir savo pavyzdžių.

Tuomet jie išsitraukia korteles su parašytais lentelėje žodžiais ir susiskirto į 4grupes. Kiekviena grupė turi parašyti tekstą – prozos, poezijos, o gal sugalvoti dainą ir padainuoti, panaudojant jų grafoje parašytus garsažodžius.
Darbai pristatomi ir aptariami.

Ką įdomaus sužinojau apie naujus žodžius? Labiausiai patikęs tekstas Lengviausiai sekėsi

 

Idėjų žemėlapis


 Refleksija mokytojams

–    Kas pavyko mokiniams, atliekant konkrečią užduotį?
–    Kokie sunkumai kilo?
–    Ką siūlytumėte keisti?

Lentelėje procentais įvertinkite kiekvieną užduotį, kiek ji buvo tinkama gabiems mokiniams ugdyti (pvz.: 100% – tiko puikiai, 50% – vidutiniškai ir t.t.)

 

El.Nr. Užduotys Procentai
1. Įsimintinos rašybos žodžiai
2. Veiksmo žodžiai
3. Iškirptos raidės
4. Naudojimasis žodynu
5. Žaidimas „Palin“

Susisiekite su mumis!

Jei turite Jums rūpimų klausimų, susijusių su svetainėje pateikta informacija ar pačia organizacija, esame pasiruošę į juos atsakyti.

Sending

©2019 Gabiųjų ugdymo centras. Sprendimas: VšĮ „Process Lab“ Solo Systems

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?