Atpažinimas (Matematika)

Pradinėje mokykloje per matematikos pamokas taip pat galima pastebėti gabų mokinį. Kaip jį atpažinti?

            Aukšti intelektiniai gebėjimai. Dažnai jie turi aukštą IQ. Pasižymi analitiniu, loginiu, lanksčiu,originaliu mąstymu,gebėjimu analizuoti, lyginti, paaiškinti, įvertinti ir pan. Supranta sąryšius tarp elementų, būtinų įrodymui. Gabūs vaikai trokšta intelektinių žinių, siekia įgyti naujos patirties, pasižymi vidine motyvacija.

            Labai geri testų ir kontrolinių darbų rezultataiL.J. Shffield (1994) teigimu, matematiniai gabumai gali pasireikšti įvairiais būdais, o pats ,,siauriausias” matematinių gabumų apibūdinimas – tai vaikai, kurių matematinių pasiekimų testų rezultatai yra per 95 procentiles.

            Aktyvumas ir žingeidumas. Dažniausiai jis mėgsta alikti užduotis, jas sprendžia greitai ir noriai, tačiau per skubėjimą gali palikti klaidų. Praktikoje pasitaikė atvejų, kai pamokos metu pratybų puslapio užduotys būdavo išsprendžiamos per 5-10 minučių, kai kiti mokiniai dar tik pradėdavo jas spręsti. Tačiau kitiems matematikai gabiems vaikams skaičiavimo greitumas gali būti nebūdingas. C.P.Benbow (1990) nuomone, gabūs vaikai demonstruoja išskirtinius erdvinio, neverbalinio mąstymo gebėjimus, pasižymi greitumu, puikiai įsidėmi simbolius, suvokia reiškinius bei jų ryšius. Gabus mokinys aktyviai dalyvauja pamokos veikloje, mėgsta atsakinėti į mokytojo pateiktus klausimus, pagrįsti savo nuomonę ir pan. Gabus mokinys žingeidus, imlus naujai informacijai, greitai ją perpranta, geba teorines žinias pritaikyti praktiškai. Dažnai gabus mokinys moka žymiai daugiau, nei reikalauja programa.

            Įvairūs interesai.  Dažnai gabūs mokiniai pasižymi daugeliu pomėgių – jiems patinka įvairios veiklos. Mėgsta stebėti, atrasti neįprastus dalykus.

            Turtingas žodynas. Gabus mokinys pasižymi turtingu žodynu, kalba rišliais sakiniais, vartoja sudėtingas konstrukcijas, dažnai kalba emocingai. Vartoja įvairias sąvokas, kurių kartais bendraamžiai net nesuvokia. Kalbantis, diskutuojant su gabiu mokiniu, galima pastebėti, kad pasirinktoje srityje jis turi daug žinių.

            Puiki atmintis ir dėmesys. Dažnai gabūs mokiniai pasižymi puikia atmintimi, greitaiišmoksta ir įsimena informaciją, o dirbdami geba ilgą laiką  koncentruoti dėmesį dominančioje srityje. Jiems būdinga matematinė atmintis – apibendrinta  atmintis matematiniams reiškiniams, mąstymo schemoms, uždavinių sprendimo algoritmams.

            Kūrybiškumas ir vaizduotė. Jie būna kūrybingi ir išradingi, mėgsta naujus būdus ir metodus veiksmams atlikti.

            Elgesio problemos. Mokslininkų nuomonekuo aukštesnis žmogaus IQ koeficientas, tuo daugiau kyla elgesio problemų. Gabūs mokiniai  pamokų metu gali būti energingi arba lėti,  reikalaujantys dėmesio arba labai jautrūs. Taip pat jie siekia būti pripažinti, įvertinti.

            Daugelis autorių nuomone, gabus mokinys pamokoje – tai iššūkis mokytojui. Tik kompetetingas ir mylintis savo darbą mokytojas gali sukurti palankias psichologines sąlygas gabumams vystytis ir nukreipti mokinį produktyviai veiklai.

Kaip padėti gabiam mokiniui?

            Klasėje pastebėti gabų mokinį. Diskutuojant, atliekant įvairias užduotis, mokiniams ir mokytojui bendraujant tarpusavyje, dažnai gabus mokinys išsiskiria smalsumu, žiniomis, pomėgiu kalbėti jam įdomiomis temomis. Klasėje dirbančiam pradinių klasių mokytojui derėtų žiūrėti ir matyti, klausytis ir girdėti, bendrauti ir padėti.

            Individualizuoti užduotis. Tokiam mokiniui užduotis reikėtų individualizuoti, atsižvelgiant į jo individualias savybes, pomėgių sritį ir pan. Gabus mokinys pamokoje turėtų žingsniuoti į priekį – ieškoti, atrasti, patirti atradimo džiaugsmą. Jam pateikiamose užduotyse gali vyrauti įvairi veikla – spęsti, kurti, braižyti, modeliuoti, numatyti strategijas, įžvelgti galimybes, atrasti tarpusavio ryšius, diskutuoti ir pan. Taip pat galima pateikti žaidimus, reikalaujančius protinių sugebėjimų. Matematikos pamokoje gabus mokinys gali dirbi su visa klase, grupėje, individualiai.

            Vengti monotonijos. Dažnai gabaus mokinio darbo tempas yra žymiai greitesnis nei kitųklasės draugų, todėl dažnai mokytojas jam skiria papildomų užduočių. Tačiau gabumai dažnai siejasi su kūrybiškumu, o monotoniškos užduotys kelia nuobodulį. Gabiam vaikui pateikus pluoštą vienodo pobūdžio užduočių (pvz., daug aritmetinių veiksmų) vystomi tik įgūdžiai, nes jis puikiai geba naudotis procedūrinėmis žiniomis (kaip atlikti tam tikros sekos veiksmus, numatyti uždavinio sprendimo strategijas ir pan.). Jis greitai atlieka užduotis ir toliau nerimauja.

            Metodų įvairovė. Gabūs mokiniai pasižymi energija ir smalsumu, todėl matematikospamokų metu  jiems galima pateikti didesnę šiuolaikinių mokymo(si) metodų įvairovę, kad ne tik vystytųsi mokinio gebėjimai ir intelektas, bet ir ugdytųsi vertybinės nuostatos – pagalba kitiems, empatija ir pan.

            Informacinių kompiuterinių technologijų taikymas. Tikslinga matematikos pamokų metu sudaryti sąlygas gabiam mokiniui naudotis informacinėmis kompiuterinėmis technologijomis – dalyvauti logikos konkursuose, ieškoti tam tikros medžiagos, spręsti įvairias užduotis ir pan.

Susisiekite su mumis!

Jei turite Jums rūpimų klausimų, susijusių su svetainėje pateikta informacija ar pačia organizacija, esame pasiruošę į juos atsakyti.

Sending

©2019 Gabiųjų ugdymo centras. Sprendimas: VšĮ „Process Lab“ Solo Systems

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?