I skyrius – Skaičiai ir skaičiavimai

I skyrius – Skaičiai ir skaičiavimai
1.1 Užduotys 1-2 kl.

 

Atlikę užduotis, 1-2 kl. mokiniai gebės:

 • orientuotis skaičių eilėje;
 • atlikti aritmetinius veiksmus;
 • numatyti tekstinio uždavinio sprendimo strategijas bei spręsti probleminius uždavinius;
 • atrasti problemų sprendimo būdus.

Priemonės: kompiuteris, interaktyvi lenta, literatūros šaltiniai.

1.      Atidžiai įsižiūrėkite į šimtalangę. Užrašykite 3 pastebėjimus. Šimtalangė turi būti kvadrato formos.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

1)
2)
3)
Ats.: galimi įvairūs pastebėjimai.

2.      Prisiminkite šimtalangę. Kurie skaičiai turi būti langeliuose? Sukelti variantus horizontaliai.

a)

 61

b)

100

c)

34

d)

 76

Ats.: a)

51 52
61 62

b)

89 90
 99 100

c)

34 35
 44 45

d) 

66 67
 76 77

3. Įrašykite  praleistą skaičių sekos narį.


Ats.: 71.
4.Du berniukai susitarė važiuoti traukiniu viename vagone. Traukinyje buvo devyni vagonai. Vienas iš draugų sėdo į penktą vagoną iš galo, o kitas – į penktą vagoną nuo pradžios. Ar jie atsisėdo į tą patį vagoną? Pažymėkite teisingą atsakymą.


Ats.: taip.

5. Linas parašė skaičių 86. Tomas paprašė šį skaičių padidinti 12 vienetų, tačiau nieko nerašyti. Kaip Linui atlikti užduotį?
68
Ats. Apversti kortelę –  skaičius 89.

 

6. Raskite pasislėpusius veiksmus ir užpildykite lentelę.

a)

 

23 + =
  + + +
+ 4 = 16
= = =
+ = 45

b)

+ = 27
+ + +
+ 8 =
= = =
38 + 17 =

Ats.: a)

23 +   6 = 29
  + + +
12 + 4 = 16
= = =
35 + 10 = 45

b)

18 +   9 = 27
+ + +
20 + 8 = 28
= = =
38 + 17 = 55

 

7. Įrašykite skaitmenis 2, 3, 4 ir 5 taip, kad ant paryškintų linijų susidarytų suma 24.

ATS.:

8. Simbolius pakeiskite skaitmenimis.

 

Ats.:    a) 10 + 9 = 1 9
             b) 7 + 2 = 9
             c) 17 + 11 = 28
9. Dviejų skaičių suma lygi 31. Kurių? Pavaizduokite schema. Apskaičiuokite sumą. Taisyti brėžinį. Sudėti brūkšnius. Gaunasi trikampis.

11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 +20

10. Vietoje kvadratėlių  įrašykite  skaitmenis, kad lygybė būtų teisinga.

11. Kokia paveikslėlyje pavaizduotų skaitmenų suma?

Ats.: 1+I+2+3+4+5+5+6+6+7+7+8 = 55

12. Tarp kortelių padėję ,,+“ ženklą , gausite sumą 20. Kaip su tomis pačiomis kortelėmis gauti skaičių 14? Tarp kortelių palikti didesnius tarpus.                                        

Ats.: Apversti korteles: 6, 2, 6.

13. Kiek dviejų didžiausių nelyginių skaičių suma mažesnė už dviejų didžiausių lyginių skaičių sumą?  Sumažinti rėmelį.

 

                                                                   28             44
21               5
19               2

 

Ats.: 32.
1) 21 + 19 = 40
2) 44 + 28 = 72
3) 72 – 40 = 32

14.  Kokį skaičių reikia atimti iš 100, kad gautume 86 ir 59 skirtumą?
Ats.: 73.

1)   86 – 59 = 27
2) 100 – 27 = 73  

15. Močiutei yra 59 metai. Jos anūkei – 11 metų. Keleriais metais močiutė vyresnė už anūkę?

Ats.: 48 metais.

16. Autobusu važiavo 30 žmonių. Stotelėje 6 keleiviai išlipo, o 11 įlipo. Kiek dabar žmonių važiuoja autobusu?

Ats.: 35 žmonės.

17. Per valandą sankryžą pravažiavo 86 mašinos: 40  lengvųjų automobilių, 15 sunkvežimių, o kiti autobusai. Kiek autobusų pravažiavo sankryžą?

Ats.: 31 autobusas.

18. Lina ir Rita sodino avietes. Lina pasodino 9 eiles, o Rita 6 eilėmis daugiau. Kiek eilių liko pasodinti, jei iš viso  yra 27 eilės?
Ats.: 12 eilių.

19. Pintinėje buvo  12 kriaušių. Jonas atnešė dar 4 kartus po 3 kriaušes. Urtė paėmė 7 kriaušes draugams pavaišinti. Kiek kriaušių liko pintinėje?

Ats.: 17 kriaušių.

20. Trys sesutės pririnko 18 l braškių : Austėja 8 litrus, o Gabija su Monika po lygiai. Po kiek litrų braškių pririnko Gabija ir Monika?

Ats.: po 5 litrus.

21. Ūkininkas Juozas prikasė 200 kg burokų. 20 kg pasiliko žiemai, 50 kg pardavė, 10 kg suvartojo konservavimui, o likusius po lygiai padovanojo dviems vaikų darželiams. Kiek kilogramų burokų atiteko kiekvienam darželiui?

Ats.: po 60 kilogramų.

22.  Pauliaus tėčio metų skaičius yra 55 vienetais mažesnis už didžiausią dviženklį skaičių. Kiek metų tėčiui?

Ats.: 44 metai.

23. Šiaurėje keturi šunys, pakinkyti į roges, nubėgo 80 km. Po kiek kilometrų nubėgo kiekvienas šuo?

Ats.: po 80 km.

24. Kas sunkesnis: kilogramas pūkų ar kilogramas smėlio?

Ats.: abu sveria vienodai.

25. Vienas kiaušinis išverda per 10 minučių. Per kiek laiko išvirs 3 kiaušiniai?

Ats.: per 10 min.

26. Tėvai turėjo 4 sūnus. Kiekvienas iš jų turėjo po 4 seseris. Kiek vaikų  augo šeimoje?

Ats.: 8 vaikai.

27. Į svečius atėjo dvi motinos, trys dukterys ir dvi seserys. Iš viso 4 moterys. Kas atėjo į svečius?

Ats.: Mama su dviem dukromis ir anūke.

28. Viename kambaryje yra dvi dukterys ir dvi mamos. Iš viso trys moterys. Kas yra kambaryje?

Ats.: senelė, dukra ir anūkė.

30.Algio, Manto ir Tado pavardės yra  Juozaitis, Petraitis ir Žukaitis. Tadas, Mantas  ir Petraitis domisi matematika,  o  Mantas ir Žukaitis – krepšiniu. Kokia Tado pavardė ?

ATS.: Žukaitis

Mokinio įsivertinimas 

(pažymėkite tinkamą atsakymą) 

 

A Užduotis sekėsi atlikti puikiai.
Patiko užduotys:
Nr.
B Užduotis atlikau, bet reikėjo pasistengti.
Sunkiau sekėsi atlikti užduotis:
Nr.
C Manau, kad reikia padirbėti.
Sunkiai sekėsi atlikti užduotis:
Nr.

Idėjų žemėlapis

 

 • Užduočių kūrimas (tekstiniai uždaviniai, galvosūkiai ir kt.)
 • Sprendimo strategijų pateikimas schemomis, piešiniais
 • Skaičių simbolika (ieškau informacijos knygose ir internete)
 • Matematinių pasakų kūrimas
 • Kompiuteriniai mokomieji žaidimai
 • Užduočių sprendimas internetinėse svetainėse (žr. nuorodas)

Refleksija mokytojui

A
Patiko užduotys:
Nr.
Komentaras:
B
Siūlote keisti užduotis:
Nr.
Komentaras:

 

1.2 Užduotys 3-4 kl.

 

Atlikę užduotis,  3-4 kl. mokiniai gebės:

 • orientuotis skaičių eilėje;
 • atlikti aritmetinius veiksmus su natūraliaisiais skaičiais;
 • taisyklingai vartoti matematines sąvokas;
 • parašyti paprastąsias ir dešimtaines trupmenas;
 • ieškoti ir atrasti uždavinio sprendimo strategijas.

Priemonės: kompiuteris, multimedija, interaktyvi lenta, internetas.

1. Pratęskite skaičių seką dar trimis skaičiais.

100, 98, 95, 93, 90………………………………….
Ats.: 100, 98, 95, 93, 90, 88, 85, 83, 80    (-2), (-3)

2.Pratęskite skaičių sekas.

a) 1958, 1756, 1554,  ……………… , ………………. .
b)  254, 351, 448, …………………, …………………… .
Ats.: a) 1958, 1756, 1554, 1352, 1150. (-202)
b) 254, 351, 448, 545, 642. (+97)

 

3. Parašykite visus triženklius skaičius, kurių skaitmenų  suma  lygi 25. Surašykite juos didėjimo  tvarka.

Ats.:     799, 889, 898, 979, 988, 997.
               7+9+9=25 ir t.t.

4. Skaičių 666 padidinkite 333 vienetais, neatlikdami aritmetinių veiksmų.

 

666
999

Ats.: Apversti skaičių – 999.

5. Pagal kokią taisyklę surašyti skaičiai viduriniuose langeliuose? Užpildykite tuščią langelį.
a)

84 19 16

b)

53 11 21

c)

41 37

 

Ats.: Norint sužinoti, koks skaičius turi būti viduriniame langelyje, reikia prie skaičiaus, esančio kairiajame langelyje, skaitmenų sumos pridėti dešiniajame langelyje esančio skaičiaus skaitmenų sumą: 12 + 7 = 19;   8 + 3 = 11; c) 15.

6. Kęstutis sudėjo turinį, atėminį, skirtumą ir gavo 140. Skirtumas 36  vienetais mažesnis už turinį. Raskite turinį, atėminį ir skirtumą.

Ats.: turinys 70, atėminys 36, skirtumas 34.
T urinys lygus atėminio ir skirtumo sumai. Vadinasi, dvigubas turinys yra 140, o turinys – 70. Iš sąlygos žinome, kad skirtumas 36 vienetais mažesnis už turinį, todėl atėminys lygus 36, o skirtumsas 70 – 36=34.

7. Dviženklio skaičiaus skaitmenų suma lygi didžiausiam vienaženkliui skaičiui, o dešimčių skaitmuo – dviem mažesnis už sumą. Koks tas skaičius?

Ats.: 72.

8.Dviženklio skaičiaus skaitmenų suma lygi mažiausiam dviženkliui skaičiui, o dešimčių skaitmuo –  keturis kartus mažesnis už vienetų skaitmenį. Raskite tą skaičių?

Ats.: 28.

9. Raskite pasislėpusius veiksmus ir užpildykite lentelę.

a)

 

+ 5817 = 7103
  + + +
3635 + =
= = =
+ 8248 =

 

b)

=
+
+ 43 = 196
= = =
390 = 129

 

Ats.: a)

1286 +   5817 = 7103
  + + +
3635 + 2431 = 6066
= = =
4921 + 8248 = 13169

 

Ats.: b)

543 –  218 = 325
+
153 + 43 = 196
= = =
390 261 = 129

 

10. Užpildyti įdomųjį kvadratą.

 

40 32
30

 

Suma 90

 

Ats.:

40 18 32
30 30 30
20 42 28

 

 

11.Užpildykie įdomiuosius kvadratus. Turi būti kvadrato formos.

 

a)

67 82
66
65

 

b)

142 359
236
113

 

c)

279 307 305 285
301 289 295
293 299

 

ATS.:

a) 

67 49 82
81 66 51
50 83 65

 

b)

142 207 359
453 236 19
113 265 330

 

c)

279 307 305 285
301 289 291 295
293 297 299 287
303 283 281 309

 

12. Sukurkite įdomiuosius kvadratus. Turi būti kvadrato formos.

 

a)

 

b)

 

c)

 

13. Apskaičiuokite skirtumą dviejų šalia esančių skaičių. Rezultatą įrašykite į aukščiau esantį langelį. Padailinti brėžinį.

14. Įrašykite skaitmenis ir ženklus.

a)

b)

c)

d)

Ats.:
a)              3581

4653
                  8234

b)             7163

 648
                 6515

c)               8573
+

2680
                 11253

d)                3573
 –                         
2560
                   1013

15. Įrašykite atėminį.

a) _7391                   b)  _ 62425                  c) _ 370089               d)   _ 513029
____                             _____                         ______                        ______
1073                             59706                           93654                         103472

Ats.:

a) _7391                             b) _ 62425                          c) _ 370089                        d) _ 513029
       6318                                       2719                                  276435                                409557
       1073                                     59706                                    93654                                103472

16. Raskite pasislėpusius veiksmus ir užpildykite lentelę (X– daugybos ženklas).
a)

6 X =
X X X
X = 42
= = =
x 90 = 3780

 

b)

: = 1420
: X :
5 X =
= = =
852 : 6 =

 

Ats.:
a)                                                                                                                                                   

6 X 15 = 90
X X X
7 X 6 = 42
= = =
42 X 90 = 3780

 

b)

4260 : 3 = 1420
: X :
5 X 2 = 10
= = =
852 : 6 = 142

 

17.Apibraukite apskritimą, kuriame skaičiai keičiasi kitaip nei kituose. Padailinti apskritimus.

ATS.:      X3                                        +3                                         X3                                       X3

18. Tarp 1, 2, 3 , 4, 5, 6 įrašykite ženklus, kad atsakymas būtų 69.

1 2 3 4 5 6 = 69

 

Ats. :1 + 2 + 3 · 4 · 5+ 6=69

19. Jonas rado 9 baravykus, o Lukas 4 kartus daugiau. Kiek baravykų rado Lukas?

Ats.: 36 baravykus.

20. Linas su Justu bėgo lenktynių. Linas nubėgo 100 metrų, o Justas 40 metrų mažiau. Kiek
metrų nubėgo Justas?

Ats.: 60 metrų.

21. Velykoms šeima dažė margučius. Močiutė nudažė 10 margučių, mama – 6 margučius, o Saulius su Juste po 7. Visus margučius šeimos nariams padalijo po lygiai. Kiek žmonių šeimoje, jei kiekvienas gavo po 5  margučius?

Ats.: 6 žmonės.

22. Velykoms vaikai nudažė 100 kiaušinių. 1/5visų kiaušinių  nudažė žaliai, 3/5 – raudonai. Kitus nudažė mėlynai. Kiek kiaušinių nudažė mėlynai?

Ats.: 20 kiaušinių.

23. Močiutė nusipirko 20 ančiukų, 30 kalakučiukų, o viščiukų 2 kartus daugiau nei ančiukų ir kalakučiukų kartu. Kiek paukščių nusipirko močiutė?

Ats.: 150 paukščių.

24. Miglė per 9 dienas perskaitė 216 puslapių. Kiek dienų mergaitė skaitys likusią knygos dalį, skaitydama tuo pačiu tempu, jei knygoje yra 384 puslapiai.

Ats.: 7 dienas.

25.   Muzikantai 1/3 surinktų lėšų skyrė labdarai. Kiek pinigų buvo skirta labdarai, jei parduoti 345 bilietai, o vieno bilieto kaina 25 litai?

Ats.: 2875 Lt.

26.  Rūsiuose apsigyvenusios žiurkės žmogui pridaro daug žalos. Per metus 1 žiurkė suėda
15 kg 330 g maisto produktų ir dar 5 kartus daugiau jų sugadina. Jos graužia beveik viską. Jei žiurkė negraužtų, jos dantys per metus užaugtų 120 mm ir ji negalėtų susičiaupti. Kiek maisto produktų 1 žiurkė suėda per 1 dieną? Kiek produktų per 1 metus sugadina 1 žiurkė? Kiek milimetrų pailgėtų žiurkės dantys per mėnesį?

Ats.: per 1 dieną suėda 42 g; per metus sugadina 76, 650 kg maisto produktų; per mėnesį dantys pailgėtų 10 mm (1cm).

27. Rolandas iš bibliotekos paėmė 400 puslapių knygą. Pirmą dieną perskaitė 60 puslapių, o kiekvieną dieną po 10 puslapių daugiau nei praėjusią dieną. Per kiek dienų berniukas perskaitė knygą?

Ats.: per 5 dienas.

28.  Aušros močiutė kaime augina triušius ir vištas. Kartu jie  turi 11 galvų ir 36 kojas. Kiek triušių ir vištų yra ūkyje?

Ats.: 7 triušiai ir 4 vištos.

29.  Į parduotuvę atvežė 3500 tulpių. Visos tulpės buvo parduotos ta pačia kaina per dvi dienas. Pirmąją dieną buvo parduota tulpių už 6000 Lt, o antrąją – už 4500 Lt. Kiek tulpių buvo parduota pirmąją ir antrąją dieną?

Ats.: 2000 ir 1500 tulpių.

30.   Laukuose ganėsi karvės ir žąsys. Iš viso – 40 galvų ir 110 kojų. Kiek buvo karvių ir žąsų?

Ats.: 15 karvių ir 25 žąsys.
31. Jeigu prosenelio Jono metų skaičių sumažintume 7 kartus, o gautą skaičių sumažintume 7
vienetais, tai gautume 7. Kiek proseneliui Jonui metų?

Ats.: 98 metai.  1) 7+ 7= 14(m.)  2) 14· 7= 98(m.)
32. Kuri  figūros dalis nuspalvinta, o kuri nenuspalvinta?

33. Padalykite kvadratus į dalis taip, kad visuose būtų vienodai nuspalvintų ir nenuspalvintų dalių.
Ką pastebėjote?

Ats.: Nuspalvinti.Padailinti brėžinius.

  1/2                                         2/4                                     4/8                                      8/16  

34. Pažymėkite ir nuspalvinkite nurodytas juostelės dalis. Parašykite, kuri dalis liko nenuspalvinta.

a)

 

 

Nuspalvinta:  4
9

Liko nenuspalvinta:

b)

 

Nuspalvinta: 0,6

Liko nenuspalvinta:

c)


Nuspalvinta:  3
8

Liko nenuspalvinta:

35. Romėniški skaitmenys.

I V X L C D M
1 5 10 50 100 500 1000

Prisimink : XI = 10 + 1;    IX = 10 – 1.

Kokie užrašyti skaičiai?
a) XIII =                                                                  c)  CLV =                                                 e) MDCLII =
b) CII =                                                                   d) MCCX =                                              f)  DCCCLXXVI =

Ats.: a) XIII =13       c) CLV =155            e) MDCLII =1652
         b) CII =102      d) MCCX =1210      f) DCCCLXXVI =876
 
36. Kokie užrašyti skaičiai?

a) IX =                         b) XL =                              c) XCV =                       d) CD=               e)XXIX=

Ats.: a) IX = 9  b) XL = 40  c) XCV = 95  d) CD = 400  e)XXIX = 29

37. Parašyk arabiškais skaitmenimis:
a) XXVI, XXXVIII, LII, LXV, LXXX                     f) LXXVII, LXVI, LIII, XXVIII, CXLIV
b) CLXXVIII, CCIII, CCLVII, DCLXX              g) DCCCVI, CCXX, CCCLXVII, XCVI
c) DCCCLXXII, MVIII, MLXI, MDCV               h) MDCCLXI, MDCLXVI, MMXI, DCXC
d) XXIV, XXXIX, LIV, LXIX                                i) LXXIX, XCIV, XCIX, CLIX
e) CLIV, CXC, CCXCII, CCXLIX                    j) CDLV, CMXCIV, MCMLXXIV, MCDXLIV

Ats.:
a) 26, 38, 52, 65, 80                f) 77, 66, 53, 28, 144
b) 178, 203, 257, 670             g) 806, 220, 367, 96
c) 872, 1008, 1061, 1605      h) 1761, 1666, 2011, 690
d) 24, 39, 54, 69                       i) 79, 94, 99, 159
e) 154, 190, 292, 249              j) 455, 994, 1974, 1444

38. Kuriais metais gyveno šie žymūs žmonės? Kiek metų jie gyveno? Jų nuopelnai?
a)      Vincas Kudirka:  MDCCCLVIII – MDCCCXCIX
b)      Mikalojus Konstantinas Čiurlionis: MDCCCLXXV – MCMVII
c)      Volfgangas Amadėjus Mocartas : MDCCLVI – MDCCXCI
d)     Astrida Lingren: MCMVII – MMII

Ats.: 
a)   Vincas Kudirka:  1858 – 1899;  41 m.
b)   Mikalojus Konstantinas Čiurlionis: 1875 – 1911; 36 m.
c)   Volfgangas Amadėjus Mocartas : 1756 – 1791; 35 m.
d)   Astrida Lingren: 1907 – 2002; 95 m.

39. Parašykite šiuos skaičius romėniškais skaitmenimis:

a)      19, 45, 49, 98, 101, 999, 248, 909, 419
b)      1001, 1109, 1848, 2441, 1094, 3908, 2549
c)      šiuos metus _________________
d)      gimimo datą  _______________

Ats.:

a) XIX, XLV, XLIX, XCVIII, CI, CMXCIX, CCXLVIII, CMIX, CDXIX
b) MI, MCIX, MDCCCXLVIII, MMCDXLI, MXCIV, MMMCMVIII, MMDXLIX
c) pvz., 2011 m. – MMXI
d) pvz., 2002 – 05 – 16; MMII – V – XVI

40 . Kiek romėniškųjų skaitmenų sudaro skaičių 899?

a) 8                 b) 6               c) 10
Ats.: 8;  DCCCXCIX

Mokinio įsivertinimas 
(pažymėkite tinkamą atsakymą)

A Užduotis sekėsi atlikti puikiai.
Patiko užduotys:
Nr.
B Užduotis atlikau, bet reikėjo pasistengti.
Sunkiau sekėsi atlikti užduotis:
Nr.
C Manau, kad reikia padirbėti.
Sunkiai sekėsi atlikti užduotis:
Nr.

Idėjų žemėlapis

 

 

 • Matematikos užduočių knygelės kūrimas
 • Matematikos kryžiažodžių kūrimas
 • Įdomios informacijos apie skaičius paieška knygose ir internete
 • Patinkančia tema skaidrių rengimas ir pristatymas
 • Kompiuteriniai mokomieji žaidimai
 • Užduočių sprendimas internetinėse svetainėse  (žr. nuorodas)

  Refleksija mokytojui

A Patiko užduotys:
Nr.:
Komentaras
B Patiko užduotys:
Nr.:
Komentaras

Susisiekite su mumis!

Jei turite Jums rūpimų klausimų, susijusių su svetainėje pateikta informacija ar pačia organizacija, esame pasiruošę į juos atsakyti.

Sending

©2019 Gabiųjų ugdymo centras. Sprendimas: VšĮ „Process Lab“ Solo Systems

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?