III skyrius – Geometrija

III skyrius –  Geometrija

 

Atlikę užduotis,  1-2 kl. mokiniai gebės:

 

 • nubraižyti įvairaus ilgio atkarpas;
 • atpažinti, pavadinti, pavaizduoti geometrines figūras;
 • pastebėti geometrinių figūrų tarpusavio ryšius;
 • taisyklingai vartoti žodžius, nusakančius daiktų vietą.

Priemonės:kompiuteris, multimedija, interaktyvi lenta, pieštukai, liniuotė, popierius, geometrinių figūrų trafaretai.

1. Iš 6 pagaliukų sudėkite namelį. Paskui 2 pagaliukus perkelkite taip, kad gautumėte vėliavėlę.

2. Iš 11 pagaliukų sudėliokite namelį. Vieną pagaliuką perkelkite taip, kad namelis pasisuktų į kitą pusę.

3. Figūroje, panašioje į raktą, 4 pagaliukus perkelkite taip, kad gautumėte 3 kvadratus.

4. Perkelkite 2 pagaliukus taip, kad žvėrelis pasuktų galvą į kitą pusę.Taisyti brėžinį. Antram žvėriui nutrinti į kairę nupieštą snukį. Antrasis žiūri tik į dešinę.

5. Nuspalvinkite taip, kad stačiakampis būtų prieš trikampį, trikampis – prieš kvadratą, skritulys – prieš trikampį ir kvadratą.


Ats.:

6. Nubrėžkite dvi atkarpas taip, kad viena už kitą būtų ilgesnė 2 cm, o jos kartu sudarytų 14 cm. Parašykite jų ilgį.

I——
I——

Ats.: 8 cm, 6 cm.

Kiek iš viso trikampių ir kiek keturkampių matote šiame brėžinyje?
Trikampių  ……….
Keturkampių……..

Ats.: trikampių – 6,keturkampių – 8.

8. Kiek kvadratų yra šiame paveikslėlyje?

Ats.: 11.

9. Po kiek kubelių yra šiuose statiniuose?


Ats.: 18, 12, 20.

10.Apskaičiuokite stačiakampio plotą langeliais ir nubrėžkite kitą stačiakampį,
kurio plotas būtų 6 langeliais didesnis.

Ats.:  antrojo stačiakampio plotas 24 langeliai.
18 +  6 = 24(lang.)

11. Kiek geometrinių figūrų sudaro paveikslėlį?


12.Padėk pingvinui rasti kelią.

13.Jungdami taškus, sudarykite geometrines figūras. Linijos turėtų būti tiesios. Galima įterpti daugiau panašaus pobūdžio brėžinių.

Ats.: a)

Sujungti visus taškus, kad gautųsi trikampiai. Atsakyme patalpinti teisingą pavyzdį.


14. Jungdami taškus, nubrėžkite geometrines figūras.

15. Sukurkite paveikslėlį iš geometrinių figūrų.

Mokinio įsivertinimas
(pažymėkite tinkamą atsakymą)

 

A Užduotis sekėsi atlikti puikiai.
Patiko užduotys:
Nr.
B Užduotis atlikau, bet reikėjo pasistengti.
Sunkiau sekėsi atlikti užduotis:
Nr.
C Manau, kad reikia padirbėti.
Sunkiai sekėsi atlikti užduotis:
Nr.

 

Idėjų žemėlapis

 

 • Aplikacija iš geometrinių figūrų
 • Pasakos apie geometrines figūras kūrimas
 • Žaidimas su tangramomis; įvairių paveikslėlių dėliojimas
 • Figūrų modeliavimas iš medinių pagaliukų ir plastilino
 •  Kompiuteriniai mokomieji žaidimai
 • Užduočių sprendimas internetinėse svetainėse (žr. nuorodas)

Atlikę užduotis,  3-4 kl. mokiniai gebės:

 • taisyklingai braižyti atkarpas ir pažymėti jų ilgį;
 • įvardinti geometrines figūras ir jų elementus;
 • pastebėti geometrinių figūrų tarpusavio ryšius;
 • apibūdinti įvairių daiktų formą;
 • atpažinti simetriškus daiktus ir nurodyti simetrijos ašį;
 • taisyklingai vartoti sąvokas.

Priemonės:kompiuteris, internetas, multimedija, interaktyvi lenta, pieštukai, popierius, liniuotė.

1.  Kiek matote atkarpų? Surašykite jas.

Ats.: 6 atkarpas: AB, BC, CD, AC, AD, BD.

2. Parašykite šių geometrinių figūrų pavadinimus. Galima dar įterpti piramidę ir kūgį, kad lentelė tvarkingai atrodytų.

3. Kokį kampą tarpusavyje sudarys valandų ir minučių rodyklės, jeigu laikrodis rodys 2 h,
3 h, 5 h? Parašykite. Valandas pažymėkite laikrodžiuose.

Ats.: smailųjį, statųjį, bukąjį.

4.   Kiek trikampių yra šiame brėžinyje?

Ats.: 13 trikampių.

5. Nupieškite po 4 daiktus, kurie yra nurodytų geometrinių figūrų formos. Geometrines figūras nuspalvinti ir vietoj = padėti rodyklę.

6. Naudodamiesi tangramomis, sudėliokite atskirus paveikslėlius ir sukurkite kūrybinį darbą.

7. Kurie paveikslėliai simetriški? Nubrėžkite simetrijos ašį.
a)                                            b)                                     c)                                          d)

Ats.:  simetriški paveikslėliai – a, b, c; a turi kelias simetrijos ašis.

8. Įrašykite simetrijos pavyzdžių.

Gamta Architektūra Technika

9.  Boružė tupi ant statinio. Apatinio apskritimo spindulys 6 dm, o viršutinio –  3 kartus mažesnis. Kubo briauna yra 4 dm ilgesnė nei viršutinio apskritimo spindulys. Kokiame aukštyje tupi boružė?
Taisyti apskritimus. Jie turi būti tikslūs.

Ats.: 2m 20 cm  aukštyje.

10. Šeši plokštumos taškai išdėstyti stačiakampiu. Kiek galima nubraižyti trikampių, kurių viena viršūnė būtų aške A, o kitos dvi – bet kuriuose pažymėuose taškuose?

                                          –                                          –
–                                          –
Ats.: 9 trikampius


Idėjų žemėlapis

 • Kūrybinių darbų iš geometrinių figūrų kūrimas
 • Mandalų kūrimas ir spalvinimas
 • Ekskursija po apylinkes. Pastatų formos apibūdinimas; simetrijos ašis.
 • Simetriškų piešinių kūrimas languotame popieriuje
 • Geometrinės figūros ir simetrija tautodailės darbuose
 • Ornamentų kūrimas
 • Erdvinių kūnų išklotinės
 • Sąvokų žemėlapiai

Susisiekite su mumis!

Jei turite Jums rūpimų klausimų, susijusių su svetainėje pateikta informacija ar pačia organizacija, esame pasiruošę į juos atsakyti.

Sending

©2019 Gabiųjų ugdymo centras. Sprendimas: VšĮ „Process Lab“ Solo Systems

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?