IV skyrius – Matai ir matavimai

IV skyrius –  Matai ir matavimai
4.1 Užduotys 1-2 kl.


Atlikę užduotis,  1-2 kl. mokiniai gebės:

 

 • užrašyti ilgio, masės, talpos, temperatūros bei pinigų skaičiavimo rezultatus vieniniais matiniais skaičiais;
 • spręsi uždavinius, kuriuose reikia atlikti veiksmus su vieniniais matiniais skaičiais.

Priemonės: kompiuteris, multimedija, interaktyvi lenta, dalomoji medžiaga, pieštukai.
1.      Parašykite:

1 m =               cm
1 dm =             cm
1cm =               mm
1 Lt =                ct
1 kg =               g
1 km =              m

2. Nustatykite laikrodžio rodykles taip, kad jos sudarytų statųjį kampą ir rodytų sveiką valandų skaičių. Kiek valandų rodys laikrodis?

Ats.: 3 h, 15 h, 9 h, 21 h.

3. Nustatykite laikrodžio rodykles taip, kad jos sudarytų bukąjį kampą ir rodytų sveiką valandų skaičių. Kiek valandų rodys laikrodis?

Ats.: 4 h, 16 h, 5 h, 17 h, 7 h, 19 h, 8 h, 20 h.

4. Pažymėkite  ir parašykite nurodytą laiką.


14 : 30        Po 3 h 30 min laikrodis  rodys ……………
Ats.:  18 h 00 min.             

5. Lentelėje parodyta savaitės oro temperatūra. Parašykite, kurią savaitės dieną buvo aukščiausia, o kurią – žemiausia temperatūra. Raskite šių temperatūrų skirtumą.
 

Pirmadienis    4° C Penktadienis – 10°C
Antradienis    0°C Šeštadienis – 5° C
Trečiadienis – 2° C Sekmadienis 1° C
Ketvirtadienis – 6° C

Aukščiausia …………………….. Žemiausia ……………………….       Skirtumas……………….

Ats.: Aukščiausia  pirmadienį. Žemiausia  penktadienį. Skirtumas 14 laipsnių. 

6. Senelis su anūku nori supjauti rąstą į 6 dalis. Vienai daliai nupjauti reikia 3 minučių. Per kiek laiko supjaustys rąstą?
Ats.: per 15 minučių.

7. Ugnė turi sukarpyti 6 m juostelę į 6 lygias dalis. Kiek kartų ji turės kirpti?
Ats.: 5 kartus.

Idėjų žemėlapis

 

 • Inscenizacija
 • Netradicinės pamokos (už mokyklos ribų)
 •  Projektas ,,Koks mano ūgis ir drabužių dydis“

4.2. Užduotys 3-4 kl.


Atlikę užduotis,  3–4 kl. mokiniai gebės:

 

 • taisyklingai skaityti ir užrašyti įvairių dydžių matavimo rezultatus;
 • apskaičiuoti geometrinės figūros plotą ir perimetrą
 • atlikti užduotis su matiniais skaičiais.

Priemonės: kompiuteris, internetas, multimedija, interaktyvi lenta, laikrodis, svarstyklės, liniuotė, sąlyginės matuoklės.

1. Kokį laiką rodys laikrodžiai po 48 min?

a)16 h 39  min –                                                           c) 3 h 47 min –
b)11 h 15 min –                                                            d) 23 h 13 min –

Ats.: a) 17 h 27 min; b) 12 h 03 min; c) 4 h 35 min; d) 00 h 01 min

2. Susmulkinkite.
a) 2h =                      min                c) 3 min =                         s                   e) 5 paros   =                      h
b) 2h 20 min =         min               d) 2 min 40 s =                s                    f) 1 savaitė =                      h

Ats.:
a) 2h = 120  min                 c) 3 min = 180 s                 e) 5 paros = 120 h
b) 2h 20 min =140 min     d) 2 min 40 s =160 s          f) 1 savaitė = 168 h

3. Sustambinkite.
a) 360 s =            min                 c) 540  min =              h                  e) 35 paros =                   savaitės
b) 120 min =            h                 d) 72 h =              paros                  f) 144 mėnesiai  =          metai

Ats.:
a) 360 s = 6  min               c) 540  min = 9 h                          e) 35 paros = 5 savaitės
b) 120 min = 2 h                d) 72 h = 3  paros                         f) 144 mėnesiai = 12 metų

4. Susmulkinkite arba sustambinkite matinius skaičius.

a) 15dm 6cm = ……….. cm
b) 16 m 5 cm = ……….. cm
c) 5 kg 609 g = ……….. g
d) 3 h 30 min =  ………..  min
e) 210 min =  ……….. h  ………..  min
f) 8km 864 m =…………..  m
g) 6245 m =  ………..  km  ………..  m
h) 789 Lt 15ct =  ………..  ct
k) 4666ct =  ………..  Lt  ……….. ct
l) 7056 kg = …………t ………..kg

Ats.:
a) 15dm 6cm = 156 cm                          
b) 16 m 5 cm = 1605 cm                        
c) 5 kg 609 g = 5609 g                                                 
d) 3 h 30 min =  210 min
e) 210 min =  3 h  30 min
f) 8km 864 m = 8864m                         
g) 6245 m =  6 km  245 m
h) 789 Lt 15ct =  78915 ct                                          
k) 4666ct =  46 Lt  66ct  
l) 7056 kg =  7 t 56 kg

5. Apskaičiuokite.

a) 1/2 amžiaus = ………….m                                                     d) 2/3 h = ……………… min
b) 3/4 paros =………………. h                                                     e) 0, 7 km = …………… m
c)  2/5 kg = ………………g                                                       f) 0, 3 l = …………….ml

Ats.:
a) 1/2 amžiaus = 50 m.                                                 d) 2/3 h = 40 min                                                         
b) 3/4 paros = 18 h                                                        e) 0, 7 km = 700 m                                                       
c) 2/5 kg = 400g                                                              f) 0, 3 l = 300 ml

6. Kiek truko kelionė?

 

Autobusas a) b) c) d) e) f) g)
Išvykimas 8.12 h 11.46 h 15.57 h 19.23 h 21.35 h 22.08 h 23.55 h
Atvykimas 12.53 h 15.31 h 20.54 h 23.17 h 10.52 h 13.02 h 22.45 h
Trukmė

Ats.:

Autobusas a) b) c) d) e) f) g)
Išvykimas 8.12 h 11.46 h 15.57 h 19.23 h 21.35 h 22.08 h 23.55 h
Atvykimas 12.53 h 15.31 h 20.54 h 23.17 h 10.52 h 13.02 h 22.45 h
Trukmė 4 .41 h 3.45 h 4.57 h 3.44 h 13.17 h 14.54 h 22.50 h

7. Kada atvyko autobusas?

Autobusas a) b) c) d) e)
Išvykimas 6.06 h 12.35 h 15.46 h 19.12 h 21.42 h
Trukmė 4.18 h 7.43 h 7.55 h 5.25h 13.36 h
Atvykimas

Ats.:

Autobusas a) b) c) d) e)
Išvykimas 6.06 h 12.35 h 15.46 h 19.12 h 21.42 h
Trukmė 4.18 h 7.43 h 7.55 h 5.25h 13.36 h
Atvykimas 10.24 h 20.18 h 23.41 h 0.37 h 11.18 h

8. Kada išvyko autobusas?

Autobusas a) b) c) d) e)
Atvykimas 17.35  h 18.06 h 14.31h 6.12 h 12.27 h
Trukmė 4.20 h 3.36 h 5.42 h 8.06 h 14.54 h
Išvykimas

Ats.:

Autobusas a) b) c) d) e)
Atvykimas 17.35  h 18.06 h 14.31h 6.12 h 12.27 h
Trukmė 4.20 h 3.36 h 5.42 h 8.06 h 14.54 h
Išvykimas 13.15 h 14.30 h 8.49 h 22.06 h 21.33 h

9. Kiek laiko šviečia saulė?

Saulė a) b) c) d) e) f) g)
Teka 7.58 h 4.53 h 4.14 h 6.42 h 5.13 h 6.37 h 7.29 h
Leidžias 17.15 h 19.47 h 20.39 h 17.34 h 18.02 h 17.28 h 18.03 h
Trukmė

Ats.:

Saulė a) b) c) d) e) f) g)
Teka 7.58 h 4.53 h 4.14 h 6.42 h 5.13 h 6.37 h 7.29 h
Leidžias 17.15 h 19.47 h 20.39 h 17.34 h 18.02 h 17.28 h 18.03 h
Trukmė 9.17 h 14.54 h 16.25 h 10.52 h 12.49 h 10.51 h 10.34 h

10.Pyragą reikia kepti du trečdalius valandos. Kada jį reikia išimti iš orkaitės, jei šeimininkė pradėjo kepti 10 h 45min? Laikrodžiuose pažymėkite pyrago kepimo pradžią ir pabaigą. Brūkšnį nuimti.

Ats.: 11 h 25 min.                                                                                                                        
1) 60 : 3 x 2 = 40 (min)
2) 10h 45 min + 40 min = 11 h 25 min

11. Iš namų Paulius su tėvais išvažiavo 9 h 40 min, o pas senelius atvyko 12 h 25 min. Kiek laiko berniukas važiavo?
Ats.: 2 h 45 min.

12. Užpildykite lentelę.

1 paros 1h 96 km 192 kg 228 litrų
1/2
1/3
1/4

Ats.:

1 paros 1h 96 km 192 kg 228  litrų
1/2  12 h 30 min  48 km   96 kg    114  l
1/3    8 h 20 min  32 km   64 kg      76  l
1/4    6 h 15 min  24 km   48 kg      57  l

13.Trikampio perimetras 146 cm. Pirmos ir antros kraštinių ilgių suma 102 cm. Trečioji kraštinė – 12 cm ilgesnė už pirmąją. Koks kiekvienos trikampio kraštinės ilgis?

Ats.: 32 cm, 70 cm, 44 cm.
1) 146 – 102 = 44 (cm) (trečiosios kraštinės ilgis)
2) 44-12= 32 (cm) (pirmosios kraštinės ilgis)
3)102 – 32 = 70 (cm)  (antrosios kraštinės ilgis)

14.  Apskaičiuokite, koks plotas užsodintas obelimis, koks – kriaušėmis ir koks – slyvomis. Kokį plotą užima sodas?

Ats.: Obelimis 1800 m2, kriaušėmis 1800 m2, slyvomis 900 m2; sodo plotas 4500m2.

15. Žiūrėdami į brėžinį, apskaičiuokite daržo plotą ir sklypo perimetrą.

Ats.: Daržo plotas yra 140 m2 .Viso sklypo perimetras yra 134 m.

16.  Nuo Ingos iki Noros namų 750 m.  Inga nuėjo 2/3 kelio, tačiau prasidėjo lietus ir ji parbėgo namo. Kokį atstumą iš viso įveikė Inga?
Ats.:  1 km. 

17. Apskaičiuokite perimetrą.


Ats.: 136 m.
1)  32 – 7 = 25 (m)     2) 29 + 7 = 36 (m)   3) 32 + 36 + 29 + 25 + 7 + 7 = 136 (m)    

18. Sodas yra stačiakampio formos. Jo ilgis 156 m, o plotis sudaro 1/3 ilgio. Koks sodo perimetras? Koks sodo plotas?
Ats.: perimetras 416 m, o plotas 8112 m2.

19. Gėlyno ilgis 345 cm, o plotis 128 cm. Koks būtų dekoratyvinės tvorelės ilgis aplink visą gėlyną?
Ats.: 946 cm.

20.   Kad klasė būtų gerai apšviesta, langų plotas turi sudaryti 1/5 grindų ploto. Koks turi būi langų plotas, jei klasės ilgis yra 9 m, o plotis 5 m?
Ats.: 9m2.

21.  Ar pakaks 2 m vielos išlankstyti

a) kvadratą, kurio vienos kraštinės ilgis 50 cm?
b) stačiakampį, kurio ilgis 70 cm, o plotis  – 30 cm?
c) trikampį, kurio visos kraštinės po 67 cm?

Ats.: a) kvadratui pakaks; b) stačiakampiui pakaks; c) trikampiui nepakaks.

22.  Visų laikrodžio ciferblate esančių skaičių suma lygi 78. Dviem tiesiomis linijomis padalykite laikrodžio ciferblatą į tris dalis taip, kad sudėję skaičius kiekvienoje dalyje gautumėte lygias dalis.

Ats.: 11+12+1+2=26; 9+10+3+4=26; 5+6+7+8=26. Brūkšniai turi būti po skaitmenimis.

23. Ūkininkas pagamino 130 dešrelių. Ant maišo buvo užrašyta:  5 kg 70 g. Kiek gramų sveria viena dešrelė?
Ats.: 39 g.

Idėjų žemėlapis 

 

 • Matavimo diena mokykloje
 • Sveriame kuprines
 •  Kompiuteriniai mokomieji žaidimai
 • Užduočių sprendimas internetinėse svetainėse

Susisiekite su mumis!

Jei turite Jums rūpimų klausimų, susijusių su svetainėje pateikta informacija ar pačia organizacija, esame pasiruošę į juos atsakyti.

Sending

©2019 Gabiųjų ugdymo centras. Sprendimas: VšĮ „Process Lab“ Solo Systems

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?