Gabių mokinių per pasaulio pažinimo pamokas pažinimas

Pasaulio pažinimo dalykas suteikia daugybę galimybių modeliuoti pamokas taip, kad vaikai augtų laisvi, kūrybiški, atviri sau ir aplinkiniams, kad plėtotų jutiminį gebėjimą, ugdytųsi lakią vaizduotę, pasitikėjimą savimi.

Eigil Kjargaard ir Rima Martinėnienė knygoje „Neprarastas pavasaris“ teigia, kad vaikus klasėje galima palyginti su įvairiomis sėklomis ir grūdais sumaišytais viename maiše. Kiekvienas vaikas turi individualias genų nulemtas skirtingas galimybes augti, mokytis, tobulėti. Didelę reikšmę turi ir skirtingos jo augimo sąlygos.

Pasaulio pažinimo pamokų metu mokytojas turi gerai pažinti kiekvieną vaiką, pastebėti jo išskirtines savybes: sumanumą, smalsumą, kūrybiškumą, orientaciją, netikėtą, savitą požiūrį į aplinką, ieškojimą kontaktų ir kt….. Reikia, atkreipti dėmesį į tai, kaip jie elgiasi besimokydami ir laisvalaikio metu: vieni žaidžia, kiti įsigilina, vieni tylūs, kiti triukšmingi, vieni ramūs, lėti, kiti greiti.

Gabių mokinių per pasaulio pažinimo pamokas charakteristika:

– Vartojantis turtingą gamtamokslinių terminų žodyną.
– Atskiriems pasaulio pažinimo klausimams turi savo nuomonę, supratimą.
– Komentuodamas, išsakydamas savo nuomonę grindžia loginiais argumentais.
– Geba daryti netikėtas, originalias išvadas apie žmonių gyvenimą, gyvąją ir negyvąją gamtą.
– Puiki atmintis jį dominančiose temose (pvz.: įsimena istorinius faktus, asmenybes; atpažįsta automobilių modelius, grupuoja juos pagal išleidimo datas ir kt.).
– Mėgsta stebėti, tyrinėti aplinką, pastebi net ir menkiausius, mažai kam krintančius į akis, pasikeitimus gamtoje, visuomeniniame gyvenime.
– Geba ilgai susikoncentruoti ties jį dominančiu klausimu; tyrinėti, kol paaiškės išvada, bus išspręsta problema.
– Smalsus. Savarankiškai tęsia ieškojimus, tyrinėjimus jį dominančia tema. Pvz.: apie kosmosą, Saulės sistemą, transporto priemones, įvairius augalus, gyvūnus ir kt. Savarankiškai randa informaciją, geba pagal savo galimybes ją kaupti.
– Turi gerus kalbinius įgūdžius, geba sudominti kitus, vaizdžiai papasakoti draugams savo stebėjimus, atradimus.
– Nemokantis nuobodžiauti: kupinas idėjų, patarimų, pasiūlymų. Pats kuria ir atlieka įvairius bandymus su gamtine medžiaga, buitiniais prietaisais.
– Įžvelgia humoristines situacijas, pats geba nepiktybiškai pajuokauti, tuo sukurdamas  linksmą atmosferą klasėje.

Gabus mokinys neturi ir negali turėti visiškai visų šioje charakteristikoje išvardintų bruožų – mokiniai yra įvairūs. Dažnai tokie vaikai yra emocionaliai labai jautrūs, bet kokia kritika, ypač bendraamžių, juos giliai žeidžia, taigi, kartais, šie jų privalumai gali jiems ir pakenkti. Tačiau, skirtingai nei kitų dalykų, pasaulio pažinimo pamokose „moksliukai“ yra gerbiami ir vertinami, nes ir kitiems mokiniams gamtamokslinė informacija yra įdomi ir patraukli, nori bendrauti su daugiau išmanančiu, patys seka jo pavyzdžiu. Prasčiau, kada pasaulio pažinimo temose yra analizuojamas žmonių tarpusavio gyvenimas, kai gabūs mokiniai įžvelgia ir pakritikuoja klasėje ar visuomenėje pasitaikančias blogybes, netoleruotinas situacijas.  Gabūs mokiniai ieško draugų bendraamžių tarpe, su kuriais jie galėtų kalbėti, diskutuoti įvairiomis temomis, juos dominančiais klausimais. Kadangi tokių bendraamžių nėra daug, ieško kontaktų su vyresniaisiais, su suaugusiais.

Susisiekite su mumis!

Jei turite Jums rūpimų klausimų, susijusių su svetainėje pateikta informacija ar pačia organizacija, esame pasiruošę į juos atsakyti.

Sending

©2019 Gabiųjų ugdymo centras. Sprendimas: VšĮ „Process Lab“ Solo Systems

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?