Mokymai

Šioje skiltyje rasite mokytojams skirtus mokymus, seminarus, paskaitas apie gabiųjų ugdymą ir kūrybiškumą. Konsultantės veda seminarus nurodytomis temomis. Jie gali vykti ne tik Vilniuje, bet ir kituose Lietuvos miestuose, iš anksto sutarus vietą, laiką ir sąlygas.

Seminaro tema: Gabių ir kūrybiškų vaikų ugdymo pamokoje metodai (galimos ir kitos panašios temos pagal poreikį)

Seminarų vieta: Vilnius

Programos aprašymas: Mokykloje svarbu skirti dėmesį ne tik įvairius mokymosi sunkumus patiriantiems vaikams, bet ir gabiems, kūrybingiems moksleiviams. Kiekviename vaike slypi vienokie ar kitokie sugebėjimai. Seminare pateikta medžiaga turėtų padėti mokytojams geriau pažinti įvairius vaikų gebėjimus ir juos ugdyti padedant pasirinkti tą sritį, kurioje geriausiai atsiskleistų jų gabumai. Norėtųsi, kad mokytojai sudarytų sąlygas skleistis kiekvieno mokinio prigimtiniams sugebėjimams kuriant tam palankiausią aplinką, ugdytų nuostatą, kad kūrybiškumas yra vertybė.

Tikslai: Suteikti  žinių ir praktinių kompetencijų kaip ugdyti mokinių kūrybiškumą, atskleisti ir vystyti įvairius vaikų gebėjimus; Remiantis gabumų ir kūrybiškumo  psichologijos naujausiais duomenimis, supažindinti pedagogus su kūrybiškumo tyrimo kryptimis, konkrečiais kūrybiškumo ugdymo metodais.

Trukmė: 1-3 dienos (6/24 valandų)/ dalis užduočių/konsultacijų gali būti atliekama  nuotoliniu būdu.

Dalyviai: įvairių mokymo pakopų mokytojai, ikimokyklinio ugdymo pedagogai, specialieji pedagogai, psichologai, meno, muzikos mokyklų mokytojai.

Numatomas rezultatas: mokymų dalyviai susipažins su naujausiomis kūrybos psichologijos teorijomis, konkrečiais kūrybiškumo ugdymo metodais bei jų naudojimo galimybėmis ugdymo proceso metu. Mokymų/seminarų metu bus supažindinama ir praktiškai atliekamos patirtimi grįstos užduotys, remiantis patyriminio mokymo paradigma.

Darbo formos: paskaita, diskusija, grupinis ir individualus darbas, praktinės užduotys.

Pastaba: Dalyviai gauna pažymėjimus.

Kontaktai:
Tel.: +370 683 11803
El.p.: daiva.karkockiene@leu.lt

Seminaro tema: Gabių vaikų psichologiniai ypatumai

Seminarų vieta: Klaipėdos apskritis

Programos aprašymas: Ugdant gabius vaikus, svarbu atsižvelgti ne tik į jų gebėjimus, bet ir į asmenybės ypatumus. Gabiems vaikams būdingos tam tikros galios ir sunkumai. Nors tai nevienalytė grupė, į gabius vaikus priimta žvelgti kaip į turinčius panašius poreikius. Dėl šios priežasties jie mokomi pagal panašaus tipo programas, nors jos gali neatsižvelgti į vaiko galias ir sunkumus bei jo intelekto lygį. Taip pat tokie veiksniai kaip hiperaktyvumas, mokymosi negalės, netolygi raida ar šių veiksnių sąveika gali lemti dar labiau ypatingus gabaus vaiko poreikius. Gabūs mokiniai paprastai atskleidžia savo akademines ir emocines savybes, kurios gali būti apibūdinamos kaip intensyvios, kartais net ekstremalios, todėl, pastebėdami tam tikrą „gabiųjų elgesį“ ir ypatumus, mokytojai gali atpažinti ir geriau suprasti išskirtinių gebėjimų turinčius mokinius. Seminaras skirtas gabių vaikų psichologiniams ypatumams nagrinėti. Aptariamos teorinės gabumų paradigmos, gabių vaikų atpažinimo problemos. Gilinamasi į gabių vaikų kognityvines, asmenybės savybes, tokias kaip polinkis į perfekcionizmą, kūrybiškumas. Taip pat aptariama ypatinga gabių vaikų grupė – turintieji mokymosi negalių. Aptartos gabių vaikų ypatybės padės geriau suprasti, koks gali būti gabių vaikų elgesys, jausmai ir poreikiai, kokios gali būti netinkamo jų elgesio priežastys, kas itin svarbu auginant ir ugdant šiuos išskirtinius vaikus.

Tikslai: Suteikiant reikalingų teorinių žinių bei praktinių užduočių pagalba padėti mokytojams geriau pažinti gabių vaikų grupę ir ugdymo procese atsižvelgti į jų kognityvinius, emocijų bei elgesio ypatumus.

Trukmė: 6 val.

Dalyviai: įvairių mokymo pakopų pedagogai, specialieji pedagogai, mokyklų psichologai.

Darbo formos: Paskaita, diskusija, pavyzdžių analizė, refleksija, darbas porose ir grupėje.

Pastaba: Dalyviai gauna pažymėjimus.

Kontaktai:
Tel.: +37069801410
El.p.: vaiva.jukneviciene@gmail.com

Seminarų tema: Dailės terapijos grupiniai arba individualūs užsiėmimai mokyklinukams ir paaugliams.

Seminarų vieta: Vilnius

Programos aprašymas: GUC centre mokyklinio amžiaus vaikai,paaugliai gali lankyti dailės terapijos užsiėmimus. Naudojami įvairūs meniniai raiškos būdai : dailė, žaidimas, muzikos klausymas. Užsiėmimų metu naudojamos įvairios dailės terapijos priemonės: dažai, pirštų dažai, pieštukai, kreidelės, molis, įvairaus dydžio popierius ir kt. Kiekviena priemonė turi skirtingas fizikines savybes, todėl jų sensorinis poveikis yra skirtingas. Vaikas turi galimybę čia ir dabar rinktis reikiamą medžiagą ir priemonę, tuo būdu jis gali išreikšti aktualią emociją, nuotaiką, asociaciją. Kiekvienas užsiėmimas turi vis kitą temą. Temos skirtos savivokos, savivertės stiprinimui, emocijų pažinimui ir įvardinimui, dėmesio lavinimui ir kt. Kai kurie užsiėmimai yra laisvos temos, tuomet dalyviai išreiškia sau asmeniškai aktualią temą. Užsiėmimuose gali būti naudojama muzika, muzikos instrumentai, judesys, tam, kad lengviau būtų galima išreikšti norimą temą. Dailės terapijos užsiėmimai padeda vaikams išreikšti savo vidinį pasaulį, jį suprasti, pažinti savo jausmus, ugdo emocinį atsparumą, moko suprasti ir įsiklausyti į save ir kitus bendraujant, stiprina vaiko savivertę, savivoką, emocijų raišką, padeda vaikams, kuriems kyla elgesio ir emocinių sunkumų, kurie jaučiasi vieniši.

Tikslai : Skatinti vaikus reikšti savo mintis, jausmus, lavinti jų kūrybiškumą ir per jį plėsti vaiko pažintines galimybes, stiprinti savivoką, savivertę, ugdyti bendravimo įgūdžius.

Trukmė : Numatoma 15 susitikimų. Vieno susitikimo trukmė – 1.5 val.

Dalyviai : Renkamos vaikų, paauglių grupės. Grupę sudaro 6-8 dalyviai. Taip pat galimi ir individualūs užsiėmimai.

Kontaktai:
Tel.: +370 678 86928
El.p.: pukyte.indre@gmail.com

Seminaro tema: Gabaus mokinio klasėje atpažinimas ir pagalba jam mokantis bei bendraujant.

Seminarų vieta: Vilnius (kitos vietos pagal susitarimą).

Programos aprašymas: Gabių vaikų atpažinimo ir tinkamo ugdymo parinkimo klausimai šiuo metu yra itin aktualūs.  Vaikų gabumus būtina identifikuoti kuo anksčiau, kad jiems būtų suteikta pagalba įveikiant su išskirtinumu susijusias problemas bei paskirta jų poreikius atitinkanti lavinimo programa.  Gabių vaikų identifikavimas taip pat padeda įveikti asmenines bei socialines problemas, kurios iškyla gabiesiems. Mokymų metu bus aptariami gabių vaikų identifikavimo būdai, problematika, galimi pagalbos būdai. 

Tikslai: Suteikti  žinių ir praktinių kompetencijų kaip atpažinti gabų mokinį, pastebėti mokinių stipriąsias puses. Taip pat atskleisti būdus, kokia pagalba gali būti organizuojama padedant vaikui mokymosi procese bei bendraujant su bendraamžiais, suaugusiais.

Trukmė: 3 valandos.

Dalyviai: įvairių mokymo pakopų mokytojai, ikimokyklinio ugdymo pedagogai.

Numatomas rezultatas: mokymų dalyviai susipažins su naujausiais gabių vaikų psichologijos duomenimis, konkrečiais pagalbos teikimo būdais. Mokymų dalyviai gebės geriau suprasti gabių vaikų patiriamus sunkumus, jų priežastis, efektyviau organizuoti mokymosi procesą gabiam vaikui.

Darbo formos: paskaita, diskusija, grupinis ir individualus darbas, praktinės užduotys.

Pastaba: Dalyviai gauna pažymėjimus.

Kontaktai:

Tel.: +370 612 26706
El.p.: e.stroliene@gmail.com

Susisiekite su mumis!

Jei turite Jums rūpimų klausimų, susijusių su svetainėje pateikta informacija ar pačia organizacija, esame pasiruošę į juos atsakyti.

Sending

©2024 Gabiųjų ugdymo centras. Sprendimas: VšĮ „Process Lab“ Solo Systems

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?